Prosinec 2022/23 byl plný akcí pro studenty

Poslední měsíc roku 2022 jsme odstartovali oslavou svatého Mikuláše, čerti řádili po celé škole a dokázali nás pěkně pobavit. Hodně pohybu bylo i 5.12. na florbalovém meziškolním turnaji, kde se našim studentům podařilo získat krásné 2.místo

Čtyři školní dny bez klasického rozvrhů, to jsou již tradiční Projektové dny GEVO JM. Studenti celé školy si vyberou z pestré nabídky projektů a bez ohledu na ročník, který zrovna studují, spolupracují v projektových týmech a na závěr svůj projekt prezentují před celou školou. Letos studenti mimo jiné vymysleli a řídili aktivitu na podporu neziskové organizace SpoluSvět z.s., jiní poznali životní příběh zlatého paraolympionika Davida Drahonínského, další diskutovali na téma “There is no planet B”. Účastníci projektu Christmas Cooking věnovali výtěžek prodeje neziskové organizaci. Dále studenti vymysleli a nacvičili Vánoční koncert, taneční video, šli za východem Slunce na Sněžku, vyráběli sochy, kvalitní fotografie a videa, bydlení pro nelidi, interaktivní mapu MHD a mnoho dalšího.

V rámci výročí 30 let od zániku Československa a vzniku České a Slovenské republiky vyrazila 1.C na Slovensko. Během dvoudenní návštěvy Bratislavy navázali nové česko-slovenské vztahy se studenty a učiteli Gymnázia Felix. Prohlédli si Děvín i centrum hlavního města.

Adventní atmosféru u německých sousedů poznali studenti při výpravě do Berlína a do Drážďan. Třídy 1.A a 1.B zase navštívili Židovské muzeum v Praze.

Další ročník Maratonu psaní dopisů letos zorganizovala 3.C. Tato mezinárodní lidskoprávní akce na podporu nespravedlivě vězněných po celém světě má na GEVO mnohaletou tradici (více o akci zde)

Ve středu 21. prosince se všichni studenti a učitelé sešli na Vánočním koncertě GEVO ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní 60. Ředitel Tomáš Mikeska na závěr poděkoval sboru studentů a učitelů a dirigentce Lence Vášátkové a popřál všem spokojené Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.