Projekty a akce

Vnímáme, že studium neprobíhá izolovaně pouze ve školních lavicích, ale chceme a nabízíme studentům i učitelům, aby se rozvíjeli při aktivitách i mimo tradiční výuku. 

Muzikály

Když jsme v minulosti přemýšleli, jak uskutečnit opravdu kompletní celoškolní projekt, který by přesáhl běžný rozměr školní výuky, vybrali jsme, možná trochu netradičně, muzikálu. Navázali jsme tak a rozvíjíme dlouhou tradici vánočních koncertů. V roce 2007 jsme vytvořili a přivedli na svět náš první školní muzikál - Ludvík. Do přípravy se zapojilo více jak 100 studentů a učitelů. Byli jsme rozděleni do několika tematických ateliérů, které vedli odborníci z různých oborů. Měli jsme tak nejenom herecký, taneční či hudební ateliér, kde byli studenti, kteří skutečně na jevišti vystupovali, ale byli potřeba též výtvarníci, grafici, fotografové, filmaři, producenti i strůjci PR. V průběhu podzimu se jednotlivé ateliéry scházely a studenti v nich pracovali na dílčích úkolech, které se následně v divadle poskládali do jednoho představení.

Na muzikál Ludvík jsme v následujících 10 letech navázali dalšími třemi podobnými projekty - rockovým oratoriem     O světostroji, muzikálem Pekelný škvár, které bylo odbornou porotou vybráno, aby ho studenti sehráli i na Nové scéně Národního divadla. Posledním dílem je muzikál Židle v kruhu o tom, co se děje ve škole a jaká by škola měla být. 

Kampaň Dávám Židli do kruhu

Společně s muzikálem jsme vytvořili i celostátní kampaň na podporu duševního zdraví Dávám židli do kruhu, kterou podpořilo více jak 70 významných osobností nejen z České republiky a tisíce dalších podporovatelů. Téma duševního zdraví se tak postupně přelilo do celé školy jako jeden z našich důležitých bodů zájmu. Stali jsme se partnery Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), podíleli jsme se na organizaci prvních ročníků filmového festivalu Na hlavu a v roce 2018 jsme získali cenu za nejlepší vzdělávací projekt v České republice.. Jsme součástí destigmatizační platformy NUDZ. Všechny tyto aktivity jsou vedeny studenty, studenti jsou ti, kdo program spoluvytváří a realizují. 

NOC cup, DEN cup, GEVO Triatlon


V průběhu roku pořádáme tři velké sportovní akce pro studenty, učitele, absolventy a přátele školy. Nejdelší tradici má NOC cup noční orientační závod dvojic, který pořádáme vždy v listopadu již od roku 2006. Těší se velké oblibě a jsou účastníci, co nevynechali žádný ročník. Od roku 2016 organizují učitelé v září GEVO Triatlon, kterého se mohou účastnit jednotlivci i štafety - plavání 400 metrů v bazénu,  15 km na kole + 5 km běh v nedalekém Milíčovském lese. Nejmladší akcí, která naš trojboj krásně doplňuje od roku 2018, je jarní DEN cup. Jedná se orientační závod dvojic v Milíčovském lese, kdy studenti plní na stanovištích zajímavé úkoly. 

Maraton psaní dopisů

Díky iniciativě studentů se naše škola opět připojila k projektu Maraton psaní dopisů pořádanou mezinárodní organizací na ochranu lidských práv Amnesty International. Při Maratonu psaní dopisů pomáhají studenti šesti konkrétním lidem po celém světě, kteří jsou neprávem perzekvováni, a to formou psaného apelu na danou vládu. Akce probíhá současně v jednom termínu na celém světě.

NoD Academy

NoD Academy propojila v době pandemie COVIDu naši distanční školní předmětovou výuku s profesionály z jednotlivých oborů. Tzn., že školní předměty, resp. jedno konkrétní téma, vyučovaly významné osobnosti. Prostě taková malá škola snů…U online tabule jsme tak uvítali např. novináře Jindřicha Šídla, sexuologa Petra Weisse, adiktologa Jiřího Plesla, hiphopera Jena Hovorku nebo zpěváka a biologa v jedné osobě Dana Bártu. Jednotlivé přenosy přednášek jsme přenášeli živě na facebookových stránkách obou škol.

Doučování dětí zdravotníků v nemocnicích


Naši učitelé iniciovali akci, která si kladla za cíl pomoci přetíženým lékařům a zdravotníkům  v době pandemie COVIDu 2020. Propojili je s našimi studenty, kteří se ujali online doučování a přípravy jejich dětí do škol. Akce se setkala u vedení Thomayerovy, Vinohradské a Uherskohradišstké nemocnici s velmi vřelým přijetím.

Pražský studentský summit 


Studenti Gymnázia Evolution, kteří projdou přijímacím výběrem, se pravidelně zapojují do simulací mezinárodních jednání OSN a NATO organizovaných Asociací pro mezinárodní otázky.