Přihlášení do programu

Do IB programu se mohou hlásit studenti naší školy, ale také zájemci z jiných škol. Registrační schůzky do IB DP probíhají během posledního ročníku před tím, než IB DP začíná (tzn. sexta, 2.C, 4.A, 4.B). Studenti, kteří by se do IB DP rádi přihlásili z jiných škol, musí kontaktovat sekretariát školy a požádat o přestup na GEVO.