Přihlášení do programu

Do IB programu se mohou hlásit studenti našich škol (GEVO Jižní Město a GEVO Sázavská), ale také zájemci z jiných škol. Registrační schůzky do IB DP probíhají během posledního ročníku před tím, než IB DP začíná (tzn. sexta na GEVO Sázavská, resp. 2.C, 4.A, 4.B na GEVO Jižní Město). Studenti, kteří by se do IB DP rádi přihlásili z jiných škol, mohou kontaktovat sekretariát GEVO Jižní Město a požádat o přestup na GEVO.