Profil absolventa

Rozvíjíme osobnosti

Naším cílem není, aby každý uměl všechno. Snažíme se naopak podporovat individualitu každého studenta, respektovat jeho osobnost a podpořit jeho vlastní cestu k dalšímu vzdělání i profesi. 

Výuka v angličtině

Nabízíme rozšířenou výuku předmětů v angličtině. Díky tomu jsou naši studenti skvěle jazykově vybavení, umí v daném jazyce vést diskuzi, argumentovat, prezentovat své názory. Cizí jazyk je přirozenou součástí jejich každodenního života.

Učíme hledat souvislosti

Studenty učíme myslet. Pracovat s informacemi. Ověřovat zdroje. Vidět svět takový, jaký je. V souvislostech.

Portfolio VŠ oborů absolventů Gevo Sázavská pro rok 2022/2023

Portfolio VŠ oborů absolventů Gevo Jižní Město pro rok 2022/2023