Přihlášky a smlouvy o studiu

Vážení rodiče,
vyplněnou a podepsanou přihlášku nebo smlouvu je možné doručit poštou nebo osobně do kanceláře školy.

Přihláška k předtestům – testům nanečisto:
přihláška k předtestům

Přihlášky ke studiu: 
formulář ke školnímu přijímacímu řízení GEVO Sázavská pro osmileté studium

státní přihláška ke vzdělávání – studiu pro školní rok 2022/23

Přihlášky – přestupy:
přestupová přihláška pro osmileté studium

Informace potřebné pro vyplnění přihlášky: 
Název a adresa školy:  Gymnázium Evolution Sázavská
Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2

obor vzdělání,  KKOV:
Osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium