Hodnocení v IB

Hodnocení v IB se uvádí na stupnici 1 - 7, kdy 7 je nejlepší známka. Po každém pololetí získává student vysvědčeni, na kterém jsou známky v každém předmětu přepočítány do české stupnice 1 - 5. Závěrečná známka z každého předmětu (ekvivalent maturitního vysvědčení) se skládá z dlouhodobé práce studenta (hodnocené našimi učiteli) a závěrečných testů (hodnocených organizací IBO).