Důležité termíny

Svátky, prázdniny,  ředitelská volna ve školním roce 2022/2023
 • 23. 9. (pá) ředitelské volno
 • 28. 9. (st) státní svátek
 • 24. 10. – 25. 10. (po-út) ředitelské volno
 • 26. 10. - 27. 10. (st-čt) podzimní prázdniny
 • 28. 10. (pá) státní svátek 
 • 17. 11. (čt) státní svátek
 • 18. 11. (pá) ředitelské volno
 • 22. 12. (čt) ředitelské volno
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (pá–po) vánoční prázdniny
 • 3. 2. (pá) pololetní prázdniny
 • 17. 2. (pá) studijní volno
 • 13.–17. 3. (po-pá) jarní prázdniny
 • 6.–10. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
 • 1. 5. (po) státní svátek
 • 8. 5. (po) státní svátek  
Kombinovaná výuka 

3. 4. 2023 (po) celoškolní den kombinované výuky 

17.- 20. 4. (po-čt) celoškolní týden kombinované výuky

Třídní schůzky, informační schůzky k IB studiu, konzultační den
 • 6. 9. 2022 (út) úvodní třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
 • 13. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů IB1 na GEVO Jižní Město od 17 hod.
 • 11. 10. (út) školská rada GEVO na GEVO Jižní Město od 17,30 hod.
 • 18.10. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí II." pro rodiče a zájemce z řad studentů IB2, oktávy (6.AB, IV.C) od 17 hod. ONLINE
 • 15. 11. (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská
 • 6. 12. (út)  rodičovské schůzky primy až oktávy a tříd IB1 a IB2 na Sázavské od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
 • 13. 12. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí I." pro rodiče a zájemce z řad studentů kvinty, sexty, IB1, (3.AB, I.C, 4.AB, II.C) od 17 hod. ONLINE
 • 31. 1. 2022 (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie, kvarty a kvinty od 15,00 hod. na GEVO Sázavská
 • 7. 2. (út) informativní schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů studentů tercie, kvarty a kvinty od 17 hod. na GEVO Sázavská
 • 28. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy a IB2 na Sázavské od 17 do 17,30 hod.
 • 11. 4. (út) třídní schůzky IB1 na GEVO Jižní Město od 17 do 18  hod.
 • 25. 4. (út) rodičovské schůzky primy až septimy od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
 • 26. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod.,  školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18, 10 hod.
 • 13. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucích prim (šk. rok 2023/2024) od 17 do 19 hod.
 • 15. 6. (čt) seznamovací schůzka rodičů a studentů sexty registrovaných do IB studia s IB učiteli od 17 hod., na GEVO Jižní Město
Organizace školního roku 2022/2023

Září

 • 1. 9. (čt) zahájení školního roku od 8,30 hod.
 • 1.–4. 9. (čt-ne) adaptační kurz primy a 1. IBS
 • 5.–9. 9. (po-čt) environmentální kurz sexty (Horní Maršov)
 • 6. 9. 2022 (út) podzimní termín maturitní zkoušky
 • 6. 9. 2022 (út) úvodní třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.
 • 13. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů  IB1 na GEVO Jižní Město od 18 hod.
 • 12. - 16. 9 (po-pá) bazar učebnic 
 • 20. 9. (út) - oslava 20 let od založení školy GEVO Sázavská (prima až septima 1. celoškolní projekt)
 • 21. 9. (st) termín odevzdání 1. celoškolního projektu
 • 22. 9. (čt) oslava 20+30 let od založení školy GEVO od 18 hod. v Bubenečské čističce
 • 23. 9. (pá) ředitelské volno
 • 28. 9. (st) státní svátek

Říjen

 • 4. 10. (út) 1. den otevřených dveří od 17 hod.- setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
 • 11. 10. (út) focení tříd a sboru od 9 hod.
 • 11. 10. (út) Školská rada GEVO (na GEVO Jižní Město) od 17,30 hod.
 • 17. a 21. 10. (út+pá) profesní testy pro studenty sexty
 • 18. 10. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí II." pro rodiče a zájemce z řad studentů IB2, oktávy od 17 hod. ONLINE
 • 24.–25. 10. (po-út) ředitelské volno
 • 26. a 27. 10. (st a čt) podzimní prázdniny
 • 28. 10. (pá) státní svátek

Listopad

 • 1. 11. (út) 2. den otevřených dveří od 17 hod. - setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
 • 3. 11. (st) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská
 • ?. 11. Noc CUP na GEVO Jižní Město od 17,30
 • 15. 11. (út) 1. termín předtestů - přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
 • 15. 11. (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská
 • 17. 11. (čt) státní svátek
 • 18. 11. (pá) ředitelské volno
 • 24.-26. 11. (čt-so) prezentace školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha
 • 28. 11. – 2. 12. (po-pá) IB Open Days pro studenty GEVO

Prosinec

 • 1. 12. (čt) zadání 2. celoškolního projektu
 • 6. 12. (út) rodičovské schůzky primy až oktávy a tříd IB1 a IB2 na Sázavské od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.
 • 7. 12. (st) 3. den otevřených dveří od 17 hod. - setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
 • 13. 12. (út) 2. termín předtestů - přijímaček nanečisto od 14, 30 hod.
 • 13. 12. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí I. " pro rodiče a zájemce z řad studentů kvinty, sexty, IB1 od 17 hod. ONLINE
 • 21. 12. (st) vánoční koncert od 10 hod.
 • 22. 12. (čt) ředitelské volno
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (pá–po) vánoční prázdniny

Leden

 • 3. 1. 2023 (út) první den vyučování v novém roce
 • 7. 1. (so) 4. den otevřených dveří od 10 do 12,30 hod.;  setkání rodičů s ředitelem od 10 hod.+ workshop pro budoucí studenty
 • 10. 1. (út) 3. termín předtestů - přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
 • 17. 1. (út) 5. den otevřených dveří od 17 hod. - setkání rodičů s ředitelem + workshop pro budoucí studenty
 • 24. 1. (út) klasifikační porada
 • 29. 1. (ne) 6. den otevřených dveří  od 10 do 12,30 hod.;  setkání rodičů s ředitelem od 10 hod.+ workshop pro budoucí studenty
 • 31. 1. (út) 5. a 6. vyuč. hodina předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí
 • 31. 1.  (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie až kvinty od 15,00 hod.

Únor

 • 3. 2. (pá) pololetní prázdniny
 • 7. 2. (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů tercie, kvarty a kvinty od 17,00 hod. na GEVO Sázavská
 • 14. 2. (út) 4. termín předtestů - přijímaček nanečisto od 14,30 hod.
 • 16. 2. (čt) ples GEVO v Národním domě na Vinohradech
 • 17. 2. (pá) studijní volno
 • 28. 2. (út) profesní testy pro studenty septimy

Březen

 • 1. 3. (st) termín odevzdání 2. celoškolního projektu do 22 hod.
 • 3. 3. (út) profesní testy pro studenty septimy
 • 2.–10. 3. (čt-pá) mock exams IB2
 • 13.– 17. 3. (po-pá) jarní prázdniny
 • 20. 3. – 24. 3. (po-pá) termín stáží septimy na VŠ
 • 28. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy a IB2 na GEVO Sázavská od 17 do 17,30
 • 31. 3. (pá) maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka

Duben

 • 3. 4. (po) den kombinované výuky; učitelský GEVO den
 • 4. 4. (út) maturitní písemná práce z českého jazyka
 • 5. 4. (st) maturitní písemná práce z anglického jazyka
 • 6.-10. 4. (čt–po) velikonoční prázdniny a Velikonoce
 • 11. 4. (út) třídní schůzky IB1 na GEVO Jižní Město od 17 do 18 hod.
 • 14. 4. (pá)  poslední zvonění IB2 
 • 17.–20. 4. (po -čt) státní a školní část přijímacího řízení 
 • 17.– 20. 4. (po-čt) týden celoškolní kombinované výuky 
 • 17.– 20. 4. (po-čt) EKOkurz sekundy  
 • 25. 4. (út) uzavření klasifikace a klasifikační porada maturantů
 • 25. 4. (út) rodičovské schůzky primy až septimy a IB1 od 18 hod. na GEVO Sázavská, rada rodičů od 17 hod.
 • 26. 4. (st) rada rodičů GEVO Sázavská od 17 hod., školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18 hod.
 • 27. 4. (čt) poslední zvonění oktávy a IB2
 • 28. 4. - 19.5. (pá-pá) IB zkoušky 

Květen

 • 1. 5. (po) státní svátek
 • 2. 5. (út) náhradní termín školní části přijímacích zkoušek od 10 hod.
 • 8. 5. (po) státní svátek
 • 2. - 5. 5. (út-pá) písemná část státní maturitní zkoušky
 • 10. 5. (st) 1. náhradní termín státní části přijímacích zkoušek
 • 11. 5. (čt) 2. náhradní termín státní části přijímacích zkoušek
 • 22. - 26. 5. (po-pá) ústní maturitní zkoušky
 • 22. - 26. 5. (po-pá) projektový týden 
 • 26. 5. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.
 • 27. 5. – 29. 5. (so-po) termín třídních akcí
 • 29. 5. – 6. 6. (po-út) mock exams IB1

Červen

 • 2. 6. (pá) slavnostní předání maturitního vysvědčení, Velký sál Novoměstské radnice
 •  (?) 9. 6. (pá) projektový den - prezentace nejlepších projektů od 9 hod., Velká aula PedF UK
 • 13. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucí primy (šk. rok 2023/2024) od 17–19 hod.
 • 15. 6. (čt) seznamovací schůzka studentů sext registrovaných do IB studia s IB učiteli od 17 hod. na GEVO JM
 • 20. 6. (út) klasifikační porada od 16 hod.
 • 21. 6. (st) úklid školy, Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia
 • 22. 6. (čt) 12. ročník sportovního dne
 • 22. 6. (čt) GEVOLTA pro studenty vyššího gymnázia
 • 23. 6. –29. 6. (pá-čt) akce výjezdního týdne 
 • 30. 6. (pá) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; závěr školního roku


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2022/23 pro studenty, kteří zahájí na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022:

Běžné školné

je stanoveno na 10 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 100 tis. Kč který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 25 tis. Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné

je stanoveno na 12 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 8 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

O snížené školné mohou žádat rodiče, pokud by platba běžného školného znatelně přesáhla 10 % jejich příjmů, viz příklad 2 níže**).

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2022/23 je 20 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

____________________

*) = Příklad 1:

 1. Rodina s jedním vyživovaným dítětem spadá do této kategorie školného, jestliže její čistý příjem nepřevýší 125 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 25 tis. paušál za jedno dítě).
 2. Rodina se dvěma dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 150 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 50 tis. paušál za dvě děti).
 3. Rodina se třemi dětmi spadá do této kategorie, jestliže její čistý příjem nepřevýší 175 000 Kč měsíčně. (tj. 100 tis. + 75 tis. paušál za tři děti).

Jaký je váš skutečný příjem zjistíte jednoduše např. součtem údajů o čistém příjmu z výplatních pásek obou rodičů,  nebo přesněji z daňového přiznání za minulý rok: například – jestliže máte dvě děti – by se váš čistý příjem měl vejít do limitu 1,8 mil Kč (tj. 12 měs. x  150 000 Kč/měs). Pokud se do limitu vejde, platí pro vás běžná výše školného 10 000 Kč.

____________________

**) = Příklad 2: Rodina se dvěma dětmi má průměrný čistý měsíční příjem 92 000 Kč. Po odečtu reálných nákladů na vzdělávání obou dětí (např. na učebnice a pomůcky, školní obědy, školy v přírodě, školní vzdělávací a sportovní zájezdy vč. přiměřeného vybavení, žákovské jízdné, mimoškolní jaz. kurzy a kroužky…) v hodotě celkem 14 000 Kč měsíčně, zůstává rodině příjem ve výši 78 000 Kč měsíčně. V tom případě by platba běžného školného ve výši 10 000 Kč činila 13 % z příjmů, tzn. znatelně by přesáhla uvednou desetiprocentní hranici. Stipendijní komise tedy rozhodne o zařazení školného do kategorie „snížené školné – stipendium“ na hodnotě 8 000 Kč měsíčně.

Chcete-li dopředu zjistit – např. ještě před závazným podpisem smlovy o studiu – jak by byl váš konkrétní případ posuzován, kontaktujte kancelář školy.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2022/23 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 8 000 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2022/23 škola zavádí nový systém školného (odkaz), ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 19.4. 2022, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 20. 4. 2022 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 20. 4. 2022. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 8 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2022/23, celkem 96 000 Kč) ve  formě:

 • 12 měsíčních splátek (8 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2022 a konče k 1. 6. 2023), nebo
 • 2 pololetních splátek (48 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022 a k 1. 1. 2023), nebo
 • 1 roční splátky (96 000 Kč, splatné k 1. 7. 2022).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 12 500 tis. Kč měsíčně.

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800, variabilní symbol je třímístné nebo čtyřmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).


Na koho se obracet

Mgr. Jan Teplý, ředitel školy

se vším, co se týká suplování, rozvrhů, organizace školního roku, dnů otevřených dveří, předtestů, organizace přijímacího řízení; na on line systém Bakaláři; na otázky týkající se státní maturitní zkoušky; na ostatní záležitosti týkající se provozu a náplně školy.

Dr. Michal Řezáč, zástupce ředitele a manažera školy

se vším, co se týká organizací akcí či výjezdů, propagace školy a značky GEVO, např. návrhy na spolupráci s médii nebo při zajišťování propagace školy na veřejnosti;  v případě dotazů na úspěšnost studentů při přijetí na vysoké školy; otázky k webu a sociálním sítím, studentský informační systém (SISu); na vše o maturitním plese a zapojení školy do charitativních akcí. Zároveň se na něj obracejte v oblasti poradenství studentům při volbě vysoké školy.

Mgr. Klára Spáčilová, zástupkyně ředitele pro výchovnou činnost

se obracejte se vším, co se týká poruch učení (dysgrafie, dyslexie, popř. poruch pozornosti či poruch autistického spektra atd.) a případnou podporou studentů s poruchami učení včetně spolupráce s pedagogicko –psychologickými poradnami.

Dr. Jiřina Brejchová, psycholožka školy

u uchazečů pouze dotazy na neúspěšnost u předtestů, nikoli na úspěšné složení či organizační a jiné stránky přijímacího řízení a provozu školy.  U stávajících studentů pouze na problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním profesorem.

Mgr. Tomáš Vávra
koorinátor IB

třídní profesoři

pokud potřebujete znát detaily průběhu školního roku; informace o výchovné práci; souhrnně na prospěch a chování dítěte; na akce a výjezdy dané třídy.

Lucie Votavová

v případě základních dotazů na IB studium a potřeby pomoci s tlumočením mezi češtinou a angličtinou.

Pokud je dotaz nespecifikovaný uvedenými příklady, pošlete dotaz kanceláři školy a my si ho rozdělíme.

Začátky a konce hodin

0. hodina 7,40 – 8,25
1. hodina 8,30 – 9,15
2. hodina 9,25 – 10,10
3. hodina 10,20 – 11,05
(přestávka 15 minut)
4. hodina 11,20 – 12,05
5. hodina 12,15 – 13,00
6. hodina 13,10 – 13,55
7. hodina 14,00 – 14,45
(v průběhu 5.-7. vyučovací hodiny mají třídy vždy jednu hodinu vymezenou pro oběd)
8. hodina 14,50 – 15,35
9. hodina 15,40 – 16,25

Klasifikační řád

100 – 96% výborně (1)
komentář: mimořádný výkon ve všech sledovaných kritériích
 

95 – 85% výborně (1)
komentář: student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schopen analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni
 

84 – 70% chvalitebně (2)
komentář: student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora
 

69– 55% dobře (3)
komentář: student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje,i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání
 

54 – 40% dostatečně (4)
komentář: student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt
 

39 – 0% nedostatečně (5)
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky


Školní řád

Obecná ustanovení

Škola realizuje právo studenta na vzdělání. Studentům splňujícím podmínky ke studiu umožňuje přístup ke vzdělání bez ohledu na národnostní a sociální původ, náboženské vyznání a politické smýšlení.

Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji studentů, k vzájemnému respektování a respektování ostatních občanů a jejich práv, posilování úcty k člověku, ke kulturním hodnotám nejen vlastní země, ale uznávaných hodnot i práv jiných národů.

Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte, Listinu lidských práv a svobod a upravuje pravidla slušného chování pro pobyt studentů ve škole a na školních akcích.

Škola připravuje studenty pro aktivní život ve svobodné společnosti.

Práva studentů

Student má právo vzdělávat se v oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný i kulturně společenský růst.

Student má právo na respektování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Má právo na ochranu osobního majetku za předpokladu, že je uložen na patřičném místě; cennosti mohou být uloženy v trezoru v kanceláři školy.

Každý student a jeho zákonný zástupce má právo obracet se přímo k řediteli školy nebo ke zřizovateli, eventuálně ke Školské radě se svými připomínkami, stížnostmi, návrhy a problémy, nebo na ně upozornit třídního učitele; při školních problémech konzultují nejprve s třídním učitelem, ten může doporučit konzultaci se školním psychologem. Při osobních problémech konzultují přímo se školním psychologem

Za svobodné vyjádření svých názorů nesmí být studenti postihováni, pokud se neprokáže záměr urazit nebo poškodit druhou osobu nebo pověst školy.

Student má možnost účastnit se jednání o své osobě kromě případů, kterých se týkají zvláštní předpisy o ochraně dat.

Student má právo opravit si neúspěšné hodnocení v jednotlivých předmětech podle klasifikačního řádu, který je součástí Řádu školy.

Student má právo prostřednictvím Rady studentů pomáhat v organizaci a chodu školy.

Povinnosti studentů

Základní povinností je pravidelně docházet na výuku, nejen z povinnosti vůči sobě a škole, ale hlavně vůči svým rodičům, kteří za jeho vzdělávání platí školné.

Studenti přicházejí do školy s dostatečným předstihem tak, aby byli včas připraveni na vyučování (nejpozději pět minut před zahájením výuky). Pozdní příchody narušují výuku nejen ostatních, ale i jejich vlastní.

Studenti se aktivně podílejí na výuce, tzn. věnují se pozorně výkladu a všem částem vyučovací hodiny, neruší hovorem ani jinou činností nepatřící do hodiny, aktivně spolupracují na řešení problému a na úkolech zadaných učiteli a na vyučování se náležitě doma připravují.

Dodržují zásady společenského vystupování (např. zdraví vyučující i návštěvníky školy, dávají starším přednost, atd.) a pravidla slušného chování (nemluví vulgárně, apod.), respektují pracovníky školy a své spolužáky, úzce spolupracují s třídním učitelem. Řádně omlouvají svou nepřítomnost hodnověrnou omluvou (u nezletilých omlouvají rodiče, zletilým omluvu parafují). Absenci hlásí ihned třídnímu učiteli, event. do kanceláře školy, omlouvají do 3 dnů po skončení nepřítomnosti.

Studenti šetří majetek školy i svých spolužáků, V případě záměrného nebo opakujícího se poškození jim bude škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy a případně vznikne povinnost uvést věc do původního stavu. (U nezletilých jedná škola se zákonnými zástupci).

Ve škole a při školních akcích je zakázáno zejména: kouření, pití alkoholu, konzumace, držení a distribuce drog a všech návykových látek, přinášení předmětů ohrožujících bezpečnost a manipulace s nimi, jakékoli projevy rasismu, šikany a netolerance.

Používání mobilních telefonů je ve škole povoleno pouze o přestávce, při vyučovací hodině musí být telefon vypnut a uložen (v kapse, či tašce). Zápisy hodiny do mobilního telefonu nejsou povoleny. Používání tabletů a notebooků musí úzce souviset s tématem vyučování. Pokud je někdo použije jinak, bude mu přístroj zabaven a odevzdán rodičům.

Jednání, které bude prokázáno jako trestný čin, a tím je i fyzická či slovní šikana, vede k okamžitému vyloučení ze školy. Student může být vyloučen ze školy z důvodů neplnění svých základních povinností a tím je docházka do školy a zvládání základního učiva na přiměřené úrovni.

Student je povinen u všech svých školních prací uvést přesné zdroje (literatura, internet apod.), pokud nejsou uvedeny, postihy jsou následující:

Pokud je práce stažena bez uvedených zdrojů (v tomto případě se předpokládá, že student vydává práci za svojí a originální), bude student podmínečně vyloučen.

Organizace vyučování a pobytu studentů ve škole a na akcích pořádaných školou

Škola se otevírá v 7.00 hod. a zavírá v 18.00 hod. Mimo tuto dobu není pobyt ve škole dovolen, kromě akcí povolených ředitelem školy.

Dopolední vyučování začíná v 8.30 hod. a končí nejpozději ve 14.00 hod.; odpolední začíná ve 14.55 hod. a končí po 16.00 hod. Zájmové aktivity studentů probíhají po skončení povinné výuky.

Student je povinen odložit si v šatně (nemůže nechat povalovat své svršky na lavici při výuce.) V šatně se student chová ohleduplně k věcem spolužáků a neničí zařízení. Škola ručí pouze za předměty v řádně uzamknuté a nepoškozené skřínce.

Z vyučování smí student odejít pouze se souhlasem vyučujícího. V případě onemocnění, nevolnosti či úrazu je okamžitě telefonicky uvědomen zákonný zástupce studenta. Mimořádně může na více dnů uvolnit studenta z výuky třídní profesor.

O individuálním studijním plánu, rozdílových a komisionálních zkouškách a přestupech rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti.

Postup při vyřizování záležitostí:

veškerá potvrzení vydává na předložení vyplněného tiskopisu kancelář školy v úředních hodinách pro studenty;

interní školní tiskopis je možné stáhnout z webových stránek školy;

při úrazu zajistí vyučující první pomoc, uvědomí rodiče, event. v doprovodu dospělé osoby odvede zraněného na nejbližší zdravotní středisko; událost zapíše do knihy úrazů a vyplní protokoly uložené u zástupců ředitele;

při zjištění ztráty student ohlásí událost v kanceláři školy; sám je povinen nahlásit ztrátu policii v místě sídla školy; na základě protokolu vyřídí kancelář událost s pojišťovnou.

Nepřítomnost vyučujícího v hodině hlásí po 5 minutách od zvonění služba u zástupců ředitele nebo v ředitelně.

Při suplování probíhá normální výuka, studenti jsou povinni pracovat a plnit zadávané povinnosti.

Služby ve třídách určuje třídní, vymezuje jejich povinnosti a kontroluje jejich činnost.

Ve školní jídelně jsou studenti povinni dodržovat její vnitřní řád.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a právním subjektem školou, upravuje organizační řád a pracovní řád školy.

Výchovná a kárná opatření jsou zohledněna v klasifikačním řádu, odd. chování.

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazným ustanovením určujícím práva a povinnosti studentů směrem k výuce i k vztahům mezi studenty a zaměstnanci školy.

Studenti jsou povinni dbát ústních pokynů pracovníků školy i pracovníků institucí, kteří se na akcích školy podílejí, pokud nejsou v rozporu s právními normami a úmluvami o právech dítěte.


Diferenciační studijní plán

Z důvodu mimořádného nadání v jiných než školních dovednostech (např. vrcholový sport atp.) může na žádost zákonných zástupců, resp. zletilého žáka ředitel školy povolit diferenciační studijní plán. Žák průběžně dochází do vyučování, absence zaviněná sportem je mu omlouvána a část svých studijních povinností si plní s časovým odkladem a za podmínek stanovených diferenciačním studijním plánem. Rozsah učiva a klasifikace jsou stejné jako pro ostatní žáky.

Stejným způsobem je možné diferencovat povinnosti žáka při delší nemoci nebo zranění. Tohoto plánu mohou využít i žáci po přechodu z jiného i zahraničního gymnázia s odlišným ŠVP.

Speciální studijní program mají vybraní žáci vyššího stupně osmiletého studia a vybraní žáci čtyřletého studia, kteří mimořádným způsobem vynikají nad úroveň jazykových skupin. Tento program navrhují příslušní vyučující. Žák pracuje samostatně, jeho práci kontroluje na pravidelných setkáních lektor.

Individuální studijní program mají žáci maturitního ročníku, kteří si maturitní předměty vybírají podle svého budoucího zaměření. Každý žák si z nabídky vybere svůj osobní program, plnění povinností v povinných předmětech je nedotčeno.

Na lékařské doporučení jsou žáci z tělesné výchovy na příslušný školní rok uvolněni bez vytváření náhradního programu.


Školní jídelna Sázavská - pro 1.-4. stupeň gymnázia

Ceny obědů:
Žáci 11 – 14 let               30,- Kč / 1 oběd
Žáci 15 let a výše          32,- Kč / 1 oběd

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby je 2100434948/2010 plus příslušný variabilní symbol.

Cena nákladů za režii 12,- Kč /1 oběd

Zálohu 1500,- Kč posílejte na účet školy Gymnázia Evolution: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta, do poznámky: záloha za obědy v ŠJ Sázavská

Volba oběda

Každý strávník, má-li zaplacený oběd, má možnost vybrat si denně ze 2 jídel. Automaticky má každý student přednastavené jídlo č. 1. V případě zájmu o jídlo č. 2 provede svoji volbu prostřednictvím terminálu ve školní jídelně.

Pro elektronickou volbu oběda je potřeba mít buď kartu za 35,- Kč nebo čip, který lze vyzvednout proti vratné záloze 121,- Kč. Záloha je strávníkovi vrácena pouze v případě, když čip odevzdá nepoškozený a funkční.

Odhlášení oběda

Odhlášení oběda lze provést nejpozději v den příslušného oběda do 7:30 hod., těmito způsoby:

telefonicky na čísle 277 779 640 nebo SMS zprávou na čísle 606 604 258

e-mailem na adrese jidelna@zssazavska.cz

Základní škola Sázavská
Sázavská 5
Praha 2

Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí – Pátek:   6:45 – 8:45 hod. a 11:30 – 14:15 hod.
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Pechová

E-mail: jidelna@zssazavska.cz
Telefon: 277 779 640

Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. - pro vyšší třídy gymnázia

Adresa: Jana Masaryka 359/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

E-mail: vinohrady@sspv.cz

Přihlášky ke stravování dostávají studenti od třídních učitelů nebo ke stažení zde.

Cena:  57 Kč /oběd

37,- Kč/oběd náklady za jídlo posílat na účet školy Jana Masaryka: 192294280237/0100 

20,- Kč/oběd náklady za režii, zálohu 1500,- Kč zašlete na účet Gymnázia Evolution: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta, do poznámky: záloha na obědy v SPVV

Jídelna KDM u svaté Ludmily - dočasně zavřeno kvůli opravě

Provoz stravovacího systému KDM byl ukončen k 30. 6. 2022.

Prosíme rodiče, aby zrušili trvalé příkazy na tyto platby.

Do 31. 10. 2022 je možné požádat o vrácení zůstatku prostřednictvím formuláře https://forms.gle/H6cCmze4cWvRfbue7.

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna U Sv. Ludmily
Francouzská 1/585,
Praha 2 – Vinohrady


E-mail: jidelna@kdm.cz
 


Školská rada GEVO 

Školská rada (Rada školy GEVO) se ze zákona skládá:

 • ze dvou volených zástupců rodičů neplnoletých studentů nebo plnoletých studentů, kteří jsou voleni celoškolními volbami. Rodiče nebo třídy navrhnou své kandidáty, případně se do voleb může přihlásit kandidát sám; ti sepíší své náměty, jak by mohli škole pomáhat, a na volebních lístcích se představí ostatním rodičům. Zpravidla při příležitosti třídních schůzek je v prostorách školy umístěna volební urna, na volby dohlíží zástupce volební komise. Po třídních schůzkách se spočítají hlasy a vyberou 2 kandidáti s největším počtem hlasů;
 • pedagogický sbor volí tajným hlasováním ze svého středu také dva zástupce;
 • zřizovatelé školy jsou členy rady ze zákona
 • jmenovaní členové a vítězové voleb jsou oznámeni zveřejněním na webu a později jsou uvedeni jmenovitě ve výroční zprávě. Rada si volí svého předsedu, pro toto volební období je zvolena Mgr. Klára Spáčilová. Ředitel školy není členem školské rady, účastní se jednání na pozvání.

Školská rada musí absolvovat nejméně dvě jednání za rok, může se sejít i k mimořádnému jednání, potřebuje-li škola její vyjádření.

Důležitým jednáním je říjnové schvalování výroční zprávy a opět jednání dubnové, kdy školská rada posoudí návrh rozpočtu a školného.

Školská rada se seznámí s výkladem rozpočtu školy, doporučením rady rodičů a sama – opět v jednání za zavřenými dveřmi – vysloví návrh svůj.

Školská rada 2022/2023

Dr. R. Preissová

Jiří Němeček

Mgr. Martina Zikmundová, LL.M.

Ing. et Mgr. Jan Vavřina

Mgr. Matěj Bíža

Mgr. Klára Spáčilová (předsedkyně)

Kontakt: radaskoly@gevo.cz

Rada rodičů GEVO

Rada rodičů je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti. Nemá rozhodovací pravomoci.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2x ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je dubnová schůzka, kdy zřizovatel předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili. Zřizovatel – aby se rada rodičů necítila ovlivňována – se její debaty neúčastní, dozví se pouze výsledek, který musí Rada rodičů hlasováním schválit.

Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.

Rada rodičů GEVO Sázavská

sekunda: Kamila Vlčková

tercie: Jaroslava Severová

kvarta: Michaela Otterová

kvinta: Markéta Pavlíková

sexta: Dita Eckhardtová

septima: Taťána Reichelová

oktáva: Alena Mocková

1. IB: Alice Miškovská

2. IB: Milan Urban

Kontakt: radarodicu.s@gevo.cz