Důležité termíny

Svátky, prázdniny,  ředitelská volna ve školním roce 2023/2024

28. 9. (čt) státní svátek

29. 9.  (pá) ředitelské volno

23. 10. – 25. 10. (po-st) ředitelské volno

26. 10. - 27. 10. (čt-pá) podzimní prázdniny

17. 11. (pá) státní svátek 

22. 12. (pá) ředitelské volno

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (so–út) vánoční prázdniny

2. 2. (pá) pololetní prázdniny

5. – 9. 2. (po-pá) jarní prázdniny

28. 3. – 1. 4. (čt-po) velikonoční prázdniny a Velikonoce

1. 5. (st) státní svátek

8. 5. (st) státní svátek  

Kombinovaná výuka 

20. 2. 2024 (út) celoškolní den kombinované výuky (8leté gymnázium + IB)

16. - 19. 4.2024 (út - pá) celoškolní týden kombinované výuky  (8leté gymnázium)

Třídní schůzky, informační schůzky k IB studiu, konzultační den

12. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.

12. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů  1. IB S na GEVO Jižní Město od 17 hod.

26. 9. (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská

4. 10. (st) školská rada GEVO (na GEVO Jižní Město) od 17,30 hod.

31. 10. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí – úvodní informace" pro zájemce z řad studentů a rodičů (především IB1) od 17 hod. na GEVO Sázavská a současně ONLINE 

21. 11. (út) rodičovské schůzky primy až oktávy, tříd IB1 a IB2 na GEVO Sázavská od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.

19. 12. (út) tematický workshop "Studium na univerzitách v zahraničí – beseda s absolventy" pro zájemce z řad rodičů a studentů od 17 hod. ONLINE (termín se může změnit)

3. - 23. 1. 2024 (st- út) registrační schůzky do IB0 (sexta) na GEVO S a GEVO JM nebo ONLINE

21. 2. (st) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů tercie, kvarty a kvinty od 17 hod. na GEVO Sázavská

19. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy a IB2 na GEVO Sázavská od 17 hod.

 9. 4. (út) rodičovské schůzky 1. IB S na GEVO JM od 17 hod.
 
23. 4. (út) rodičovské schůzky primy až septimy od 18 hod. na GEVO Sázavská, rada rodičů od 16,30 hod.

24. 4. (st) školská rada GEVO (na GEVO Sázavská) od 18 hod.

11. 6. (út) třídní schůzky rodičů budoucích prim (šk. rok 2024/2025) od 17,30 hod.

13. 6. (čt) seznamovací schůzka rodičů a studentů 0. IB S na GEVO JM a 0. IB JM na GEVO Sázavská od 17 hod. 
 

Organizace školního roku 2023/2024

Září

4. 9. (po) zahájení školního roku od 8,30 hod.

4. -7. 9. (po-čt) adaptační kurz primy a 1. IBS

7. 9.  (čt) podzimní termín maturitní zkoušky od 8,30 hod.

8. – 14. 9. (pá-čt) orientační týden primy 

12. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů primy od 17 hod.

12. 9. (út) úvodní třídní schůzka rodičů  1. IBS na GEVO JM od 17 hod.

19. 9. (po) -  studenti kvinty, sexty – informační workshop ke studiu na SŠ v zahraničí 

22. 9. (pá) -  studenti kvarty – informační workshop ke studiu na SŠ v zahraničí 

25. 9. (po) Školská rada GEVO (na GEVO JM) od 17,00 hod.

26. 9. (út) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů a studentů sexty od 17 hod. na GEVO Sázavská

26. 9 (út) profesní testy septimy – 1. termín

28. 9. (čt) státní svátek

29. 9. (pá) ředitelské volno

Říjen

3. 10.  (út) profesní testy septimy – 2. termín

3. 10. (út) focení tříd a sboru od 9 hod.

6. - 12. 10. (pá -čt) výběr studentů sexty, septimy a 1.IB S - výměnný pobyt v Praze se studenty Gym. Blankenesee Hamburg

12. 10. (čt) 1. celoškolní projekt (Martin Černý, Jan Žižka)

16. 10. (po) termín odevzdání 1. celoškolního projektu

16.– 20. 10. (po-pá) environmentální kurz sexty (Oldřichov v Hájích)

16. - 20. 10. (po -pá) výměnný pobyt studentů tercie se studenty Hans Sachs Gymnasium Norimberk

17. 10. (út) profesní testy studentů sexty – 1. termín

17. 10. (út) triatlon, 9-17 hod. plavecký stadion Slavia a Milíčovský les

20. 10. (pá) profesní testy studentů sexty – 2. termín

23. 10. – 25. 10. (po-st) ředitelské volno

26. 10. - 27. 10. (čt-pá) podzimní prázdniny

31. 10. (út) workshop "Studium na univerzitách v zahraničí – úvodní informace" pro zájemce z řad studentů a rodičů (především IB1, septimy) od 17 hod. na GEVO S a souběžně ONLINE 

Listopad

8. 11. (st) Noc CUP na GEVO Jižní Město od 17,30

17. 11. (pá) státní svátek

21. 11. (út) rodičovské schůzky primy až oktávy, tříd IB1 a IB2 na GEVO Sázavská od 18 hod., rada rodičů od 17 hod.

27. 11. – 1. 12. (po-pá) stínování uchazečů ze sexty v IB1 

Prosinec

1. 12. (pá) oktáva a IB2: deadline pro odevzdání přihlášky ke státní maturitní zkoušce 

1. 12. (pá) zadání 2. celoškolního projektu

14.- 20. 12. (čt-st) stínování uchazečů z GEVO JM v IB1 

19. 12. (út) workshop "Studium na univerzitách v zahraničí – beseda s absolventy" pro zájemce z řad rodičů a studentů od 17 hod. ONLINE (termín se může změnit)

21. 12. (čt) vánoční koncert 

22. 12. (pá) ředitelské volno

25. 12. 2023– 2. 1. 2024 (po-út) vánoční prázdniny

Leden

3. 1. 2024 (st) první den vyučování v novém roce

3. - 23. 1. 2024 (st- út) registrační schůzky do IB0 (sexta) na GEVO S a JM nebo ONLINE

7. - 13. 1. (ne-so) lyžařský kurz tercie a kvarta, případná účast studentů IB1 bude upřesněna

19. 1. - 25. 1.  (pá - ne) výběr studentů kvarty - výměnný pobyt ve Švýcarsku se studenty Schule Splüngen 

23. 1. (út) klasifikační porada 

31. 1. (st) 6. vyuč. hodinu předání vysvědčení, ukončení 1. pololetí, IB1 a IB2 se odpoledne učí

Únor

2. 2. (pá) pololetní prázdniny

5. - 11. 2. (po-ne) jarní prázdniny

13. 2. (út) deadline pro přihlášení na týdenní akce v červnu pro studenty

19. 2. (po) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad studentů tercie, kvarty a kvinty od 16 hod. na GEVO Sázavská

20. 2. (út) GEVO den, celoškolní den kombinované výuky

28. 2. (st) informační schůzka o IB studiu pro zájemce z řad rodičů tercie, kvarty a kvinty od 17 hod. na GEVO Sázavská (změna termínu z 21. 2.)

Březen

1. 3. (st) termín odevzdání 2. celoškolního projektu do 22 hod.

7. 3. (čt) 18. maturitní ples v Národním domě na Vinohradech

8. 3. (pá) studijní volno 

18. 3. – 21. 3. (po-čt) termín univerzitních stáží septimy 

19. 3. (út) konzultační den od 17 do 19 hod., třídní schůzky oktávy a IB2 na GEVO Sázavská od 17 hod. 

28. 3. – 1. 4. (čt-po) velikonoční prázdniny a Velikonoce

Duben

2. 4. (út)  klasifikační porada ke studentům oktávy a 2. IB S

3. – 5. 4. (st) maturitní písemné práce

8. - 12. (po - pá) výměnný pobyt studentů tercie v Praze se studenty Hans Sachs Gymnasium, Norimberk 

9. 4. (út) rodičovské schůzky 1. IB S a 1. IB JM na GEVO JM od 17 hod. 

12. 4. (pá) poslední zvonění IB2 na GEVO Sázavská 

15. 4. – 18. 4. (po-čt) týden celoškolní kombinované výuky osmiletého gymnázia

15. 4. – 18. 4. (po-čt) EKOkurz sekundy

16. 4. (út) 1. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek osmiletého studia od 8,30 hod.

17. 4. (st) předání vysvědčení IB2

17. 4. (st) 2. termín 1. kola státní části přijímacích zkoušek osmiletého studia od 8,30 hod. 

18. 4. (čt) 1. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek osmiletého studia od 10 hod.

19. 4. (pá) 2. termín 1. kola školní části přijímacích zkoušek osmiletého studia od 10 hod. 

23. 4. (út) rodičovské schůzky primy až septimy od 18 hod. na GEVO Sázavská, rada rodičů od 16,30 hod.

29. 4. (po) předání vysvědčení a poslední zvonění oktávy 

29. 4. (po) 1. náhradní termín státní části přijímacích zkoušek od 8,30 hod.

30. 4. (út) 2. náhradní termín státní části přijímacích zkoušek od 8,30 hod.

Květen

1. 5. (st) státní svátek

2. 5. (čt) náhradní termín školní části přijímacích zkoušek od 14,30 hod.

2. - 7. 5. (čt-út) didaktické testy státní maturitní zkoušky

8. 5. (st) státní svátek

15. 5. (st) Den cup

20. - 24. 5. (po-pá) ústní maturitní zkoušky oktávy a 2. IB S

20. - 24. 5. (po-pá) projektový týden

24. 5. (pá) termín odevzdání 3. celoškolního projektu do 22 hod.

25. 5. – 31. 5. (so-pá) výběr studentů kvarty - výměnný pobyt v Praze se studenty Schule Splüngen, Švýcarsko

25. 5. – 27. 5. (so-po) termín třídních akcí (volitelné)

30. 5. (čt) projektový den - prezentace nejlepších projektů
od 9 hod., Velká aula Pedagogické fakulty UK

31. 5. (pá) slavnostní předání maturitního vysvědčení, Velký sál Novoměstské radnice

Červen

11. 6. (út) klasifikační porada od 16 hod.

13. 6. (čt) seznamovací schůzka rodičů a studentů 0. IB S na GEVO JM a
0. IB JM na GEVO Sázavská od 17 hod. 

19. 6. (st) úklid školy, Sázavský tygřík pro studenty nižšího gymnázia

20. 6. (čt) 13. ročník sportovního dne GEVO 

20. 6. (čt) GEVOLTA pro studenty vyššího gymnázia (organizuje septima)

21. 6. (pá) třídní akce nebo výjezdní akce

24. 6. – 27. 6. (po -čt) akce výjezdního týdne (některé akce už od 22. 6.), účast studentů IB1 bude upřesněna

28. 6. (pá) slavnostní předání vysvědčení a slovních hodnocení od 9 hod.; závěr školního roku

Prázdniny

1. - 4. 7. (po-čt) kancelář v omezeném provozu

6. 7. (so) studenti IB2 obdrží výsledky IB zkoušek 

19. - 23. 8. (po-pá) kancelář v omezeném provozu


Školné

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájili na základě nové smlouvy studium od 1. září 2022 nebo později:

Běžné školné

je stanoveno na 11 000 Kč měsíčně.

K zařazení do této kategorie rodiče učiní ve smlouvě jednoduché prohlášení, bez dalšího dokládání, že jejich průměrný čistý měsíční příjem nepřesahuje limit 110 000 Kč, který se zvýší o náklady na vzdělání (tzn. že školné činí více než 10 % jejich čistého rodinného příjmu; uvedený limit se – pro potřebu zařazení do této kategorie –  zvyšuje za každé vyživované dítě do věku 26 let o paušál 27 500 Kč měsíčně, viz příklad 1 níže*).

Plné školné

je stanoveno na 13 500 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří neučiní prohlášení uvedené v kategorii „Běžné školné“. Změnit zařazení do kategorie je možné prohlášením (v případě změněné fin. situace rodiny) kdykoliv během studia.

Snížené školné

je stanovováno individuálně v rozmezí 0 Kč – 9 000 Kč měsíčně.

 O zařazení do této kategorie rozhoduje stipendijní komise na základě písemné žádosti rodičů s doložením čistého příjmu rodičů a studijních výsledků uchazeče/studenta. Žádost o zařazení do kategorie „Snížené školné“ mohou požádat rodiče studenta/uchazeče kdykoliv během studia.

Smyslem existence této kategorie je nejen umožnit studium na naší škole vybraným nadaným studentům s nedostatečným finančním zázemím, ale zejména umožnit dokončení studia našim studentům, jejichž rodinná finanční situace se během doby studia zhorší tak, že by jinak byli nuceni studium předčasně ukončit.

Stanovy Stipendijní komise
Podklady pro podání žádosti

Chcete-li žádat o přiznání stipendia, pošlete žádost se všemi podklady na: stipendium@gevo.cz

Finanční prostředky umožňující zařazení do této kategorie škola získává zejména z plateb školného ostatních rodičů hrazeného nad rámec kategorie „Běžné školné“.

Studenti prvních ročníků platí jednorázový vstupní balíček, který zahrnuje osobní iPad, úvodní adaptační kurz  a některé další učební materiály. Cena balíčku pro školní rok 2023/24 je 25 000 Kč.

____________________

Výše uvedené limity a paušální částky se v dalších letech posouvají na základě inflace vyhlašované ČSÚ. Školné je jednou ročně upravováno Radou školy GEVO na základě doporučení Rad rodičů GEVO, přičemž vývoj školného je určován z největší části celkovou inflací a růstem učitelských mezd v celé ČR.

Školné pro vyšší ročníky

Výše školného stanovená na školní rok 2023/24 pro studenty, kteří zahájili studium na základě smlouvy uzavřené před rokem 2022 (dobíhající smlouvy):

Školné (dobíhající):

je stanoveno na 9 000 Kč měsíčně.

Do této kategorie spadají rodiče, kteří podepsali smlouvu o studiu před rokem 2022.

Ve školním roce 2023/24 škola zavádí nový systém školného, ke kterému se stávající rodiče mohou dobrovolně připojit. Tím podpoří existenci stipendijního programu pro nadané studenty a „záchranné sítě“ pro ty z našich studentů, jimž se během studia zhorší finanční situace tak, že by nemohli dokončit studium na naší škole. Tito rodiče také umožní budování kvalitnějšího materiálního zázemí pro všechny studenty.

Jak platit školné
 

Na zasedáních Rady rodičů GEVO Jižní Město dne 24.4. 2023, a Rady rodičů GEVO Sázavská dne 25. 4. 2023 byl projednán návrh rozpočtu školy a doporučen ke schválení Radou školy GEVO. RŠ GEVO tento rozpočet na příští školní rok schválila dne 26. 4. 2023. 

Rady doporučily a schválily výši školného pro stávající studenty na hodnotě 9 000 Kč měsíčně (12 splátek za celý školní rok 2023/24, celkem 108 000 Kč) ve  formě:

12 měsíčních splátek (9 000 Kč, splatné vždy k 1. dni kalendářního měsíce, počínaje ke dni 1. 7. 2023 a konče k 1. 6. 2024), nebo

2 pololetní spláty (54 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023 a k 1. 1. 2024), nebo

1 roční splátky (108 000 Kč, splatné k 1. 7. 2023).

Školné pro studenty, kteří přestupují do IB DP programu z jiných škol než GEVO, je 13 500 Kč měsíčně.

Školné se dle smlouvy hradí převodem na účet GEVO Sázavská 1968155359/0800, variabilní symbol je třímístné nebo čtyřmístné číslo studenta (zjistíte v kanceláři školy či u účetní).


Na koho se obracet

Mgr. Jan Teplý, ředitel školy

se vším, co se týká suplování, rozvrhů, organizace školního roku, dnů otevřených dveří, předtestů, organizace přijímacího řízení; na on line systém Edookit; na otázky týkající se státní maturitní zkoušky; na ostatní záležitosti týkající se provozu a náplně školy.

Dr. Michal Řezáč, zástupce ředitele a manažer školy

se vším, co se týká organizací akcí či výjezdů, propagace školy a značky GEVO, např. návrhy na spolupráci s médii nebo při zajišťování propagace školy na veřejnosti;  v případě dotazů na úspěšnost studentů při přijetí na vysoké školy; otázky k webu a sociálním sítím, studentský informační systém (SISu); na vše o maturitním plese a zapojení školy do charitativních akcí. Zároveň se na něj obracejte v oblasti poradenství studentům při volbě vysoké školy.

Mgr. Klára Spáčilová,  zástupkyně ředitele pro výchovnou činnost

se obracejte se vším, co se týká poruch učení (dysgrafie, dyslexie, popř. poruch pozornosti či poruch autistického spektra atd.) a případnou podporou studentů s poruchami učení včetně spolupráce s pedagogicko –psychologickými poradnami.

Dr. Jiřina Brejchová,  psycholožka školy

u uchazečů pouze dotazy na neúspěšnost u předtestů, nikoli na úspěšné složení či organizační a jiné stránky přijímacího řízení a provozu školy.  U stávajících studentů pouze na problémy osobnostního rázu (např. osobní problémy ve škole, v rodině atd.), nebo pokud je konzultace doporučena třídním profesorem.

Mgr. Tomáš Vávra
koorinátor IB

třídní profesoři

pokud potřebujete znát detaily průběhu školního roku; informace o výchovné práci; souhrnně na prospěch a chování dítěte; na akce a výjezdy dané třídy.

Ing. Lucie Votavová

v případě základních dotazů na IB studium a potřeby pomoci s tlumočením mezi češtinou a angličtinou.

Pokud je dotaz nespecifikovaný uvedenými příklady, pošlete dotaz kanceláři školy a my si ho rozdělíme.

Začátky a konce hodin

0. hodina 7,40 – 8,25
1. hodina 8,30 – 9,15
2. hodina 9,25 – 10,10
3. hodina 10,20 – 11,05
(přestávka 15 minut)
4. hodina 11,20 – 12,05
5. hodina 12,15 – 13,00
6. hodina 13,10 – 13,55
7. hodina 14,00 – 14,45
(v průběhu 5.-7. vyučovací hodiny mají třídy vždy jednu hodinu vymezenou pro oběd)
8. hodina 14,50 – 15,35
9. hodina 15,40 – 16,25

Klasifikační řád

100 – 96% výborně (1)
komentář: mimořádný výkon ve všech sledovaných kritériích
 

95 – 85% výborně (1)
komentář: student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schopen analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni
 

84 – 70% chvalitebně (2)
komentář: student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora
 

69– 55% dobře (3)
komentář: student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje,i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání
 

54 – 40% dostatečně (4)
komentář: student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt
 

39 – 0% nedostatečně (5)
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky


Školní řád

Obecná ustanovení

Škola realizuje právo studenta na vzdělání. Studentům splňujícím podmínky ke studiu umožňuje přístup ke vzdělání bez ohledu na národnostní a sociální původ, náboženské vyznání a politické smýšlení.

Výchova a vzdělání na škole směřuje k harmonickému rozvoji studentů, k vzájemnému respektování a respektování ostatních občanů a jejich práv, posilování úcty k člověku, ke kulturním hodnotám nejen vlastní země, ale uznávaných hodnot i práv jiných národů.

Školní řád respektuje Úmluvu o právech dítěte, Listinu lidských práv a svobod a upravuje pravidla slušného chování pro pobyt studentů ve škole a na školních akcích.

Škola připravuje studenty pro aktivní život ve svobodné společnosti.

Práva studentů

Student má právo vzdělávat se v oboru, rozvíjet své zájmy, zvyšovat svůj odborný i kulturně společenský růst.

Student má právo na respektování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Má právo na ochranu osobního majetku za předpokladu, že je uložen na patřičném místě; cennosti mohou být uloženy v trezoru v kanceláři školy.

Každý student a jeho zákonný zástupce má právo obracet se přímo k řediteli školy nebo ke zřizovateli, eventuálně ke Školské radě se svými připomínkami, stížnostmi, návrhy a problémy, nebo na ně upozornit třídního učitele; při školních problémech konzultují nejprve s třídním učitelem, ten může doporučit konzultaci se školním psychologem. Při osobních problémech konzultují přímo se školním psychologem

Za svobodné vyjádření svých názorů nesmí být studenti postihováni, pokud se neprokáže záměr urazit nebo poškodit druhou osobu nebo pověst školy.

Student má možnost účastnit se jednání o své osobě kromě případů, kterých se týkají zvláštní předpisy o ochraně dat.

Student má právo opravit si neúspěšné hodnocení v jednotlivých předmětech podle klasifikačního řádu, který je součástí Řádu školy.

Student má právo prostřednictvím Rady studentů pomáhat v organizaci a chodu školy.

Povinnosti studentů

Základní povinností je pravidelně docházet na výuku, nejen z povinnosti vůči sobě a škole, ale hlavně vůči svým rodičům, kteří za jeho vzdělávání platí školné.

Studenti přicházejí do školy s dostatečným předstihem tak, aby byli včas připraveni na vyučování (nejpozději pět minut před zahájením výuky). Pozdní příchody narušují výuku nejen ostatních, ale i jejich vlastní.

Studenti se aktivně podílejí na výuce, tzn. věnují se pozorně výkladu a všem částem vyučovací hodiny, neruší hovorem ani jinou činností nepatřící do hodiny, aktivně spolupracují na řešení problému a na úkolech zadaných učiteli a na vyučování se náležitě doma připravují.

Dodržují zásady společenského vystupování (např. zdraví vyučující i návštěvníky školy, dávají starším přednost, atd.) a pravidla slušného chování (nemluví vulgárně, apod.), respektují pracovníky školy a své spolužáky, úzce spolupracují s třídním učitelem. Řádně omlouvají svou nepřítomnost hodnověrnou omluvou (u nezletilých omlouvají rodiče, zletilým omluvu parafují). Absenci hlásí ihned třídnímu učiteli, event. do kanceláře školy, omlouvají do 3 dnů po skončení nepřítomnosti.

Studenti šetří majetek školy i svých spolužáků, V případě záměrného nebo opakujícího se poškození jim bude škoda předepsána k náhradě v souladu s legislativními předpisy a případně vznikne povinnost uvést věc do původního stavu. (U nezletilých jedná škola se zákonnými zástupci).

Ve škole a při školních akcích je zakázáno zejména: kouření, pití alkoholu, konzumace, držení a distribuce drog a všech návykových látek, přinášení předmětů ohrožujících bezpečnost a manipulace s nimi, jakékoli projevy rasismu, šikany a netolerance.

Používání mobilních telefonů je ve škole povoleno pouze o přestávce, při vyučovací hodině musí být telefon vypnut a uložen (v kapse, či tašce). Zápisy hodiny do mobilního telefonu nejsou povoleny. Používání tabletů a notebooků musí úzce souviset s tématem vyučování. Pokud je někdo použije jinak, bude mu přístroj zabaven a odevzdán rodičům.

Jednání, které bude prokázáno jako trestný čin, a tím je i fyzická či slovní šikana, vede k okamžitému vyloučení ze školy. Student může být vyloučen ze školy z důvodů neplnění svých základních povinností a tím je docházka do školy a zvládání základního učiva na přiměřené úrovni.

Student je povinen u všech svých školních prací uvést přesné zdroje (literatura, internet apod.), pokud nejsou uvedeny, postihy jsou následující:

Pokud je práce stažena bez uvedených zdrojů (v tomto případě se předpokládá, že student vydává práci za svojí a originální), bude student podmínečně vyloučen.

Organizace vyučování a pobytu studentů ve škole a na akcích pořádaných školou

Škola se otevírá v 7.00 hod. a zavírá v 18.00 hod. Mimo tuto dobu není pobyt ve škole dovolen, kromě akcí povolených ředitelem školy.

Dopolední vyučování začíná v 8.30 hod. a končí nejpozději ve 14.00 hod.; odpolední začíná ve 14.55 hod. a končí po 16.00 hod. Zájmové aktivity studentů probíhají po skončení povinné výuky.

Student je povinen odložit si v šatně (nemůže nechat povalovat své svršky na lavici při výuce.) V šatně se student chová ohleduplně k věcem spolužáků a neničí zařízení. Škola ručí pouze za předměty v řádně uzamknuté a nepoškozené skřínce.

Z vyučování smí student odejít pouze se souhlasem vyučujícího. V případě onemocnění, nevolnosti či úrazu je okamžitě telefonicky uvědomen zákonný zástupce studenta. Mimořádně může na více dnů uvolnit studenta z výuky třídní profesor.

O individuálním studijním plánu, rozdílových a komisionálních zkouškách a přestupech rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti.

Postup při vyřizování záležitostí:

veškerá potvrzení vydává na předložení vyplněného tiskopisu kancelář školy v úředních hodinách pro studenty;

interní školní tiskopis je možné stáhnout z webových stránek školy;

při úrazu zajistí vyučující první pomoc, uvědomí rodiče, event. v doprovodu dospělé osoby odvede zraněného na nejbližší zdravotní středisko; událost zapíše do knihy úrazů a vyplní protokoly uložené u zástupců ředitele;

při zjištění ztráty student ohlásí událost v kanceláři školy; sám je povinen nahlásit ztrátu policii v místě sídla školy; na základě protokolu vyřídí kancelář událost s pojišťovnou.

Nepřítomnost vyučujícího v hodině hlásí po 5 minutách od zvonění služba u zástupců ředitele nebo v ředitelně.

Při suplování probíhá normální výuka, studenti jsou povinni pracovat a plnit zadávané povinnosti.

Služby ve třídách určuje třídní, vymezuje jejich povinnosti a kontroluje jejich činnost.

Ve školní jídelně jsou studenti povinni dodržovat její vnitřní řád.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a právním subjektem školou, upravuje organizační řád a pracovní řád školy.

Výchovná a kárná opatření jsou zohledněna v klasifikačním řádu, odd. chování.

Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazným ustanovením určujícím práva a povinnosti studentů směrem k výuce i k vztahům mezi studenty a zaměstnanci školy.

Studenti jsou povinni dbát ústních pokynů pracovníků školy i pracovníků institucí, kteří se na akcích školy podílejí, pokud nejsou v rozporu s právními normami a úmluvami o právech dítěte.


Diferenciační studijní plán

Z důvodu mimořádného nadání v jiných než školních dovednostech (např. vrcholový sport atp.) může na žádost zákonných zástupců, resp. zletilého žáka ředitel školy povolit diferenciační studijní plán. Žák průběžně dochází do vyučování, absence zaviněná sportem je mu omlouvána a část svých studijních povinností si plní s časovým odkladem a za podmínek stanovených diferenciačním studijním plánem. Rozsah učiva a klasifikace jsou stejné jako pro ostatní žáky.

Stejným způsobem je možné diferencovat povinnosti žáka při delší nemoci nebo zranění. Tohoto plánu mohou využít i žáci po přechodu z jiného i zahraničního gymnázia s odlišným ŠVP.

Speciální studijní program mají vybraní žáci vyššího stupně osmiletého studia a vybraní žáci čtyřletého studia, kteří mimořádným způsobem vynikají nad úroveň jazykových skupin. Tento program navrhují příslušní vyučující. Žák pracuje samostatně, jeho práci kontroluje na pravidelných setkáních lektor.

Individuální studijní program mají žáci maturitního ročníku, kteří si maturitní předměty vybírají podle svého budoucího zaměření. Každý žák si z nabídky vybere svůj osobní program, plnění povinností v povinných předmětech je nedotčeno.

Na lékařské doporučení jsou žáci z tělesné výchovy na příslušný školní rok uvolněni bez vytváření náhradního programu.


Školní jídelna Sázavská - pro 1.-4. stupeň gymnázia

Ceny obědů:
Žáci 11 – 14 let               30,- Kč / 1 oběd
Žáci 15 let a výše          32,- Kč / 1 oběd

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby je 2100434948/2010 plus příslušný variabilní symbol.

Cena nákladů za režii 12,- Kč /1 oběd

Zálohu 1500,- Kč posílejte na účet školy Gymnázia Evolution: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta, do poznámky: záloha za obědy v ŠJ Sázavská

Volba oběda

Každý strávník, má-li zaplacený oběd, má možnost vybrat si denně ze 2 jídel. Automaticky má každý student přednastavené jídlo č. 1. V případě zájmu o jídlo č. 2 provede svoji volbu prostřednictvím terminálu ve školní jídelně.

Pro elektronickou volbu oběda je potřeba mít buď kartu za 35,- Kč nebo čip, který lze vyzvednout proti vratné záloze 121,- Kč. Záloha je strávníkovi vrácena pouze v případě, když čip odevzdá nepoškozený a funkční.

Odhlášení oběda

Odhlášení oběda lze provést nejpozději v den příslušného oběda do 7:30 hod., těmito způsoby:

telefonicky na čísle 277 779 640 nebo SMS zprávou na čísle 606 604 258

e-mailem na adrese jidelna@zssazavska.cz

Základní škola Sázavská
Sázavská 5
Praha 2

Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí – Pátek:   6:45 – 8:45 hod. a 11:30 – 14:15 hod.
Vedoucí školní jídelny: Gabriela Pechová

E-mail: jidelna@zssazavska.cz
Telefon: 277 779 640

Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. - pro vyšší třídy gymnázia

Adresa: Jana Masaryka 359/19, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

E-mail: vinohrady@sspv.cz

Přihlášky ke stravování dostávají studenti od třídních učitelů nebo ke stažení zde.

Cena:  57 Kč /oběd

37,- Kč/oběd náklady za jídlo posílat na účet školy Jana Masaryka: 192294280237/0100 

20,- Kč/oběd náklady za režii, zálohu 1500,- Kč zašlete na účet Gymnázia Evolution: 1968155359/0800, variabilní symbol: evidenční číslo studenta, do poznámky: záloha na obědy v SPVV

Jídelna KDM u svaté Ludmily - dočasně zavřeno kvůli opravě

Provoz stravovacího systému KDM byl ukončen k 30. 6. 2022.

Prosíme rodiče, aby zrušili trvalé příkazy na tyto platby.

Do 31. 10. 2022 je možné požádat o vrácení zůstatku prostřednictvím formuláře https://forms.gle/H6cCmze4cWvRfbue7.

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna U Sv. Ludmily
Francouzská 1/585,
Praha 2 – Vinohrady


E-mail: jidelna@kdm.cz
 


Školská rada GEVO 

Školská rada (Rada školy GEVO) se ze zákona skládá:

  • ze dvou volených zástupců rodičů neplnoletých studentů nebo plnoletých studentů, kteří jsou voleni celoškolními volbami. Rodiče nebo třídy navrhnou své kandidáty, případně se do voleb může přihlásit kandidát sám; ti sepíší své náměty, jak by mohli škole pomáhat, a na volebních lístcích se představí ostatním rodičům. Zpravidla při příležitosti třídních schůzek je v prostorách školy umístěna volební urna, na volby dohlíží zástupce volební komise. Po třídních schůzkách se spočítají hlasy a vyberou 2 kandidáti s největším počtem hlasů;
  • pedagogický sbor volí tajným hlasováním ze svého středu také dva zástupce;
  • zřizovatelé školy jsou členy rady ze zákona
  • jmenovaní členové a vítězové voleb jsou oznámeni zveřejněním na webu a později jsou uvedeni jmenovitě ve výroční zprávě. Rada si volí svého předsedu, pro toto volební období je zvolena Mgr. Klára Spáčilová. Ředitel školy není členem školské rady, účastní se jednání na pozvání.

Školská rada musí absolvovat nejméně dvě jednání za rok, může se sejít i k mimořádnému jednání, potřebuje-li škola její vyjádření.

Důležitým jednáním je říjnové schvalování výroční zprávy a opět jednání dubnové, kdy školská rada posoudí návrh rozpočtu a školného.

Školská rada se seznámí s výkladem rozpočtu školy, doporučením rady rodičů a sama – opět v jednání za zavřenými dveřmi – vysloví návrh svůj.

Školská rada 2022/2023

Dr. R. Preissová

Jiří Němeček

Mgr. Martina Zikmundová, LL.M.

Ing. et Mgr. Jan Vavřina

Mgr. Matěj Bíža

Mgr. Klára Spáčilová (předsedkyně)

Kontakt: radaskoly@gevo.cz

Rada rodičů GEVO

Rada rodičů je poradním orgánem ředitele školy. Je složena ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, díky kterým je získávána zpětná vazba z této oblasti. Nemá rozhodovací pravomoci.

Rada rodičů  je informována o školních záležitostech (o třídních záležitostech na třídních schůzkách hovoří třídní učitel). Rada se může zabývat řešením obecného problémů, nezabývá se problémy jednotlivých dětí (ochrana osobnosti). Má právo tlumočit podněty ze strany rodičů, může informovat o řešeních, které škola připravila, může v lecčems pomáhat, vyjadřuje své názory apod.

Rada rodičů se schází nejméně 2x ročně a to před třídními schůzkami. Jejím důležitým zasedáním je dubnová schůzka, kdy zřizovatel předloží rozbor rozpočtu s různými variantami školného a zástupci rodičů jsou ponecháni, aby mohli svobodně vyjádřit své názory a určit, ke které variantě  se přiklonili. Zřizovatel – aby se rada rodičů necítila ovlivňována – se její debaty neúčastní, dozví se pouze výsledek, který musí Rada rodičů hlasováním schválit.

Tento návrh následně oficiálně schvaluje Školská rada, má ovšem i právo návrh ještě upravit.

Rada rodičů GEVO Sázavská

sekunda: Kamila Vlčková

tercie: Jaroslava Severová

kvarta: Michaela Otterová

kvinta: Markéta Pavlíková

sexta: Dita Eckhardtová

septima: Taťána Reichelová

oktáva: Alena Mocková

1. IB: Alice Miškovská

2. IB: Milan Urban

Kontakt: radarodicu.s@gevo.cz