Povinné české předměty

Povinné české předměty

Český jazyk a literatura

Všichni studenti na naší škole musí maturovat z českého jazyka a literatury, proto musí absolvovat tento předmět.

Druhý cizí jazyk

Studenti nadále pokračují ve studiu druhého cizího jazyka, tj. německého, francouzského nebo španělského jazyka. Vzhledem k počtu odučených hodin tohoto předmětu před vstupem do IB programu mohou studenti složit zkoušku z tohoto jazyka na úrovni minimálně B1 a následně ukončit studium tohoto jazyka. Studenti osmiletého gymnázia mohou složit jazykovou zkoušku ve škole, studenti čtyřletého a šestletého gymnázia si složení jazykové zkoušky na úrovni B1 obstarají mimo školu. 

Dějiny dvacátého století

Studuje se pouze v prvním roce IB Diploma Programme.

Tělesná výchova

Předmět povinný pro všechny studenty gymnázií.