Každý student si ve spolupráci se školou a s rodiči vybere do IB DP šest IB předmětů, které bude studovat. Kromě těchto předmětů musí navíc plnit povinně the CORE a několik dalšíchpovinných českých předmětů. Tři z IB předmětů si vybírá na standardní úrovni (SL) a tři na vyšší úrovni (HL) podle kritérií daných pravidly IB. Z každé skupiny s výjimkou skupiny 6 musí zvolit jeden předmět. K těmto pěti předmětům si potom vybere buď předmět ze skupiny 6, nebo ještě jeden předmět ze skupin 3 nebo 4.


Skupiny IB předmětů

Skupina 1

 • Czech A: Literature  SL, HL
 • English A: Language and literature SL, HL 
 • Jiný mateřský jazyk: Literature (samostudium s pomocí učitele a tutora)  SL

Skupina 2

 • English B SL, HL

Skupina 3

 • History SL, HL
 • Business management SL, HL

Skupina 4

 • Biology SL, HL
 • Chemistry SL, HL
 • Physics SL, HL

Skupina 5

 • Mathematics: applications and interpretation SL
 • Mathematics: analysis and approaches HL

Skupina 6

 • Visual arts
 • Film

Online předměty

Student si může místo některých výše uvedených předmětů vybrat jeden nebo dva předměty, které GEVO nenabízí. V takovém případě výuku zajišťuje autorizovaná agentura Pamoja, a to online formou za supervize naší školy. Nabídka online předmětů je k dohledání na stránkách www.pamojaeducation.com.


The CORE

The core je povinnou součástí studia pro všechny studenty, kteří studují celý Diploma Programme. Jednotlivé komponenty si však studenti mohou také vybrat i bez toho, že by studovali celý Diploma Programme, studují ho potom jako course students.

Extended essay

Písemná práce v rozsahu maximálně 4000 slov na téma, které si student sám zvolí z předmětu, který si sám vybere. Jedná se o práci podobnou diplomové práci na úrovni střední školy. Píše se v anglickém jazyce po dobu cca 1 roku, práci student konzultuje s vyučujícím

Creativity, activity, service (CAS)

Student se musí rozvíjet nejen intelektuálně, ale také v jiných oblastech. Proto si musí v rámci programu CAS dávat a plnit nejrůznější výzvy, ve kterých se posiluje jeho kreativita, fyzická aktivita a také se učí všímat si, kdo v jeho okolí potřebuje s něčím pomoci a tuto pomoc mu poskytnout.

Theory of knowledge (TOK)

Předmět, ve kterém se student naučí pochybovat o všem, co kolem sebe vidí a slyší. Současně se ale také naučí pracovat s informacemi a hodnotit jejich validitu. Dozvědí se také o historii lidského vědění a poznání.


Částečný IB program

Student má volbu pokračovat v celém českém programu a z IB si vybrat jen jeden předmět, který studuje jako volitelný předmět (course student). Vybrat si může jakýkoliv IB předmět nebo komponentu the CORE.