Ohlédnutí za měsícem září 2022 na GEVO JM

Ohlédnutí za měsícem září 2022 na GEVO JM


První tři dny školního roku strávili naši noví studenti 1.ABC a IB1 na Seznamovacím kurzu GO! v Krkonoších, resp. Jizerských horách. Třída 4.A využila teplého počasí a vyrazila na tři dny na řeku Ohři. Všichni si ověřili, že víc hlav víc vymyslí, víc rukou víc zvládne a ve dvou se to často lépe táhne i pádluje. Ve škole zatím proběhly speciální semináře k ročníkovým pracem pro 3.C a 5.AB, aby studenti mohli snadněji vymyslet, zpracovat a obhájit téma své ročníkové práce. Ostatní studenti absolvovali workshopy o správném používání zdrojů a citování.

Po návratu z kurzu GO! čekal na studenty Orientační týden - 5 dní seznamovacích workshopů ve škole. Učitelé i starší studenti pomáhali nejmladším studentům, aby se na naší škole co nejpříjemněji rozkoukali, poznali kdo je kdo, kde je co a jak co na GEVO funguje.

Studenti z 3.A a 3.B strávili pár krásných zářijových dní na Ekokurzu na Vysočině, vyzkoušeli si práci na statku v pobytovém ekocentru Chaloupky.

O životě na Kubě, historii i o nespravedlnostech, které se na Kubě dějí, přišla do školy povídat Iliana, kubánská disidentka žijící ve Španělsku. Navštívila studenty španělštiny ze 4.C, 5.AB a 6.AB. Děkujeme organizaci Člověk v tísni za zprostředkování této debaty. 

Velkou radost nám udělalo první zlaté ocenění od DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), které získala naše studentka Kateřina Černá. Studenti získávají nové dovednosti, rozvíjejí pohyb a konají dobrovolnictví v rámci DofE již mnoho let.

A největší akcí měsíce září byly oslavy 30. narozenin GEVO Jižní Město a jejich příprava. Do organizace zahradní slavnosti, rozesílání pozvánek, programu ve škole, soutěží, pečení dortu ze 150 vajec, filmového dokumentu o založení školy, hudebního vystoupení a mnoho dalšího se zapojilo mnoho našich studentů a všichni učitelé. O tom, jak se nám to povedlo si můžete přečíst v aktualitě Týden oslav 30. výročí školy.

Video z oslav ve škole 19. září 2022

Video z koncertu 22. září 2022