Gymnázium Evolution
Sázavská

Gymnázium Evolution Sázavská je osmileté soukromé gymnázium se všeobecným zaměřením. 

 

Proč jsme Evolution? 

 

“Evolution” v názvu naší školy vystihuje proměnu, kterou studenti na škole během osmi let prochází. Do primy nastupují jako jedenáctileté děti a loučíme se s nimi jako s dospělými lidmi přijatými ke studiu na vysokých školách v Česku nebo zahraničí. Na jejich dlouhé cestě se snažíme nepromarnit ani jednu příležitost k lepšímu poznání okolního světa i sebepoznání vlastního světa studentů samotných. Snažíme se nejen o to, aby cesta vzděláním pro ně byla zajímavá a plná objevů, ale aby se postupnými kroky zdokonalovali a získávali i větší důvěru v  dovednosti a schopnosti, které se ve škole učí - jako je například práce s informacemi, počítačová gramotnost, týmová práce, logické myšlení, time management, schopnost argumentace, prezentační a organizační dovednosti. Na jedny osvojené  dovednosti postupně navazují další, vše se spojuje v jeden vzájemně propojený celek. Studenti se učí pracovat samostatně, spolupracovat ve dvojicích,  menších skupinách i ve větších týmech.  Dokáží plánovat a organizovat činnosti, odůvodňovat svá rozhodnutí, komunikovat s institucemi. 

Postupně jim přibývají předměty vyučované v angličtině, aby v případě zájmu zvládli zapojení do dvouletého programu mezinárodní IB maturity.  Zapojují se do studentských výměnných pobytů, mohou skládat jazykové certifikáty, zdokonalovat své schopnosti druhého, a v případně i dalšího volitelného jazyka. 

Respektujeme individualitu studentů - někteří jsou talentovaní, jiní se musí vypořádat s obtížemi, které si nezavinili a které bohužel pouhou vůlí nelze jednoduše překonat. Někdo se profesionálně věnuje sportu, někdo pomáhá seniorům a někdo třeba jen nepochopil poslední látku nebo se mu nepovedl test.  Naši učitelé jsou ve škole připraveni podat všem pomocnou ruku i podporovat je v jejich nejrůznějších aktivitách a soutěžích. Jako učitelé jsme tým, který kromě zodpovědnosti ke studentům i rodičům má i nutnou míru náročnosti sám k sobě.  Udržovat přátelské prostředí, vstřícný a kolegiální přístup k sobě navzájem i ke všem studentům, a tím vytvářet příjemnou atmosféru školního života, je pro nás velmi důležité. 

 

Záleží nám na tom, jací budou naši studenti lidé. Jak dokáží reagovat na sebe navzájem, jak dokáží být empatičtí, pomáhat si navzájem. Každý rok studia jedou se svou třídou na několikadenní kurz - adaptační, lyžařský, environmentální, sportovní, historický,... Učíme je respektu nejen k sobě navzájem, ale i k okolnímu světu, který jednou bude patřit právě jim. Zapojujeme je do dobrovolnických programů, účastníme se zahraničních akcí, poznáváme kultury národnostních menšin. Snažíme se o to, aby o přemýšleli o aktuálních společenských problémech, byli aktivní, dokázali zaujmout postoje a přijali zodpovědnost. Aby jednali poctivě, měli smysl pro férovost a spravedlnost a respekt k důstojnosti a právům ostatních lidí.

Když jako maturantni po osmi letech z GEVO Sázavská naši studenti odcházejí, loučíme se s nimi s tím, že na gymnáziu strávili téměř polovinu svého života. Pevně věříme, že to, co si ze školy odnášejí, je ovlivní na dobu mnohem delší. 

Chcete se dozvědět více o studiu na GEVO Sázavská?