O IB Diploma Programu

Mise školy

V GEVO chceme podporovat zdravý rozvoj našich studentů a pomoci jim osvojit si respekt a empatii vůči ostatním, uvědomit si svá práva a kulturní dědictví jejich země a také kulturu jiných. Naší misí je také připravit studenty na odpovědný a aktivní život v demokratické společnosti. Snažíme se studentům pomoci stát se zvídavými mysliteli, kteří se vynasnaží učinit ze světa lepší místo pro život.

Co je IB Diploma

International Baccalaureate Diploma Programme je mezinárodní studijní program vedený v anglickém jazyce, který umožňuje studentům přijetí na univerzity po celém světě. Probíhá během posledních dvou let studia na gymnáziu. 

Pro studenty, kteří zahajují studium na škole od roku 2023/2024 je školné v programu IB DP stanoveno na úrovni plného školného. Kromě toho ještě student hradí učebnice a jednorázový poplatek 510 € za vykonání plné maturitní zkoušky (nebo 85 € za jeden předmět)

Do programu student nastupuje (resp. přestupuje) z ostatních oborů gymnázia (osmi-, šesti-, nebo čtyřletého) na poslední dva roky studia. Tento studijní program je v rámci českého vzdělávacího systému zařazen do studijního oboru 79–41–K/41.  


Profil studenta IB

Ve světě IB se každý snaží:

 • být zvídavý
 • hodně toho znát
 • umět přemýšlet
 • dobře komunikovat
 • být poctivý
 • nebýt předpojatý
 • zajímat se o druhé
 • být odvážný
 • být vyrovnaný
 • být schopen sebereflexe

Proč studovat IB DP

 • V případě některých univerzit se student může dostat i na prestižní světové univerzity bez přijímacích testů.
 • Studium probíhá v anglickém jazyce, takže se studentům výrazně zlepší i angličtina.

 • Nedílnou součástí studia programu IB DP je samostatnost studentů. Studenti pracují sice pod vedením svých vyučujících, ale hodně záležitostí musí řešit sami. Tuto dovednost potom ocení na všech univerzitách, ať už v ČR nebo v zahraničí.

 • Naprosto zásadní dovednost, bez které není možné IB DP vystudovat, je time management. I ta se bude hodit nejen při studiu na univerzitě, ale v životě vůbec.


Pro koho je IB DP

Doporučujeme IB DP studium těm studentům, kteří:

 • mají rádi výzvy a rádi se dozvídají nové věci
 • rádi studují a nevadí jim větší objem práce
 • dokáží plánovat a včas plnit úkoly
 • ovládají anglický jazyk na úrovni minimálně B2
 • rádi by studovali na univerzitě v zahraničí nebo i v ČR
 • rádi pracují jak na samostatných úkolech, tak ve skupině s jinými studenty

Chcete vědět více?