Gymnázium Evolution
Jižní Město

Naše škola Gymnázium Evolution Jižní Město nabízí šestiletý a čtyřletý studijní program. Hlavním cílem je vytvářet inspirativní, otevřené a bezpečné prostředí pro studenty i učitele. Chceme probouzet ve studentech touhu po vzdělání a vzdělanosti. Pracujeme na tom, aby studenti měli základní pevnou kostrou vědomostí a dovedností. Současně je propojujeme napříč předměty v rámci hesla našeho vzdělávacího programu “Vidíme svět v souvislostech”. Tyto základní znalosti jim umožňují lépe rozeznávat a rozlišovat pravdy od různých polopravd a klamavých informací. 

 

Velkou roli klademe na rozvoje dovedností jako je práce s informacemi, time management, práce v týmu, řešení problémů a další. Pro studenty máme v průběhu jednotlivých let připraveny aktivity na jejich rozvoj. Učíme studenty informace vyhledávat, pracujeme se zdrojovými daty, učíme se správně citovat, kooperovat. Velký důraz klademe na akademickou poctivost.

 

Ve výuce kombinujeme různé přístupy, aby byla zachována pestrost a rozmanitost vzdělávání. Část hodin učíme v anglickém jazyce, provazujeme učivo a metody práce v rámci hodin v českém i anglickém jazyce. Na hodiny vedené v anglickém jazyce, zůstávají studenti rozděleni podle své jazykové úrovně. V anglickém jazyce vyučujeme přírodní a humanitní vědy, matematiku, literaturu a umění. V průběhu roku pravidelně zařazujeme dny projektové výuky, kdy studenti společně s učiteli společně pracují na vybraných aktuálních tématech. 

 

V průběhu celého studia máme pro studenty připraveno několik terénních expedic. Ať už se jedná o kurz adaptační, přírodovědný, historický, environmentální, či sportovní. Akce doplňují a navazují na to, co se děje ve škole. Na konci školního roku pořádáme závěrečné výjezdy do všech částí světa. Podle možností a zájmu nabízíme široký okruh aktivit. Pravidelně jezdíme na EXPO. Byli jsme na pralesní expedici v Indonésii, na výměnném pobytě v Japonsku, za kulturním dědictvím od New Yorku po Řecko, na vodě v Čechách i v Rakousku, či na surfech a kajacích v Chorvatsku. Podle zájmu studentů otevíráme nepovinné semináře.

 

Snažíme se budovat školu jako komunitní centrum. Spolupracujeme s domovy seniorů na Jižním Městě, pořádáme přednášky pro veřejnost, organizujeme zahradní slavnosti, sportovní závody, v rámci dobrovolnických programů pomáháme tam, kde je to potřeba. Jsme zapojeni do programu DofE, v roce 2018 jsme získali cenu za nejlepší aktivitu ve vzdělávání v České republice.

 

V závěrečném ročníku mají studenti po celý rok výrazně posílené hodiny maturitních předmětů. Tyto hodiny navštěvují již pouze ti studenti, kteří si tyto předměty vybrali. Nabízíme tak výrazně individualizovanou přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

 

V průběhu roku studenti získávají zpětnou vazbu v rámci procentuálního hodnocení, na konci roku dostávají procentuální hodnocení, klasické známky i slovní hodnocení.

 

Snažíme se, aby si každý student a každý učitel na škole cítil dobře, abychom mu pomohli zorientovat se ve světě. Usilujeme o to, aby se každý mohl v rámci možností individuálně rozvíjet, aby si každý našel oblast, ve které chce být dobrý, ba až vynikající i prospěšný. Chceme, aby se se pro každého GEVO stalo jeho druhým, školním domovem.

Chcete se dozvědět více o studiu na GEVO Jižní město?