International  Baccalaureate Diploma Programme

Gymnázium Evolution je zařazeno International Baccalaureate Organization (IBO) do sítě škol oprávněných poskytovat svým studentům dvouletý vzdělávací program v anglickém jazyce IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou. 

Jsme hrdí členové globálního společenství IB World School, které společně s dalšími školami ve 147 zemích podobného typu pomáhá spoluvytvářet a všestranně rozvíjet mladou generaci. Před 30 lety byla naše škola založena na podobných vzdělávacích vizích jako prosazuje International Baccalaureate Organization - na chápání studenta jako aktivního a zodpovědného spolutvůrce budoucího harmonického a prosperujícího světa. Naším společným cílem je vytváření kvalitních podmínek pro vzdělávání a přístup k učení jako k celoživotnímu a nikdy nekončícímu procesu.

Studenti si v IB programu vybírají z předmětů, které škola nabízí. Tři předměty studují na standardní úrovni a tři předměty na vyšší úrovni. Kromě samotných předmětů studenti mají povinně zařazeny i další předměty jako je teorie vědění (TOK) a osobnostní program zaměřený na seberozvoj a dobrovolnictví (Creativity & Activity & Service) a další. Studium je zakončené sérií zkoušek písemné i ústní povahy, kterou jako maturitní zkoušku uznává velké množství zahraničních univerzit a v mnoha případech nahrazuje i přijímací zkoušky na univerzity. 

I přes velké množství hodin v anglickém jazyce v IB DP programu, nejsme mezinárodní školou. Jsme českou školou s mezinárodním programem. Věříme, že náš přístup nabízí to nejlepší z obou koncepcí vzdělávání – tradice Střední Evropy s důrazem na funkční a provázané znalosti o světě kolem nás a anglosaský model zaměřený na hluboké poznatky a dovednosti osvojené v konkrétních případech a dílčích studiích.

GEVO také umožňuje studentům pokračovat v českém programu všeobecného gymnaziálního vzdělání a přidat si z IB programu v angličtině jen jeden vybraný předmět. Po úspěšném absolvování obdrží studenti české maturitní vysvědčení a certifikát IB DP z daného předmětu. Celý program zaštiťuje a řídí pověřený IB koordinátor studia.

Pro studenty a jejich rodiče z nižších ročníků čtyřletého, šestiletého a osmiletého studia organizujeme v průběhu studia několik setkání, kde celý program podrobně představujeme. Přibližně půl roku před vstupem do IB DP vedeme jednotlivé konzultace s vážnými zájemci o IB DP a jejich rodiči ohledně vhodného výběru předmětů. Studenti, kteří nemají o IB DP program zájem, zůstávají v českém programu, připravují se na českou maturitu a další studium na vysokých školách.

Na GEVO si studenti vybírají podle daných kritérií z těchto IB předmětů – matematika, fyzika, chemie, biologie, business management, historie, umění, film a anglický jazyk. Jejich portfolio doplňuje český, německý, španělský a francouzský jazyk, dějiny 20. století a tělocvik. Obsahy IB předmětů jsou víceméně jednotné pro všechny IB školy, přičemž struktura učiva je poněkud odlišná než v českých předmětech těchto názvů. S přesnou podobou jednotlivých předmětů jsou zájemci dopředu seznámeni.

IB DP obecně není v České republice rovnocenný českému maturitnímu vysvědčení (na rozdíl např. od Slovenska, kde je rovnocenné slovenské maturitě). Školský zákon ovšem umožňuje pro GEVO a několik málo dalších středních škol působících na území ČR udělit výjimku - pokud student úspěšně získá IB Diploma a složí vedle ní i státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, je tento společný výsledek považován za rovnocenný českému maturitnímu vysvědčení. Absolventi IB DP z naší školy tak mají dveře otevřené ke studiu v zahraničí i v České republice.

Chcete se dozvědět více o studiu International  Baccalaureate Diploma Programme?