Existuje mnoho důvodů,
proč studovat právě u nás.

Mezinárodní IB maturita

Gymnázium Evolution, s. r. o. je IB World School – škola oprávněná poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou.

Důraz na cizí jazyky

Víme, jak důležité jsou cizí jazyky. Naše studenty proto kromě perfektních kantorů vždy vzdělávají i rodilí mluvčí.

Příprava na další studium

Studium na Gymnáziu Evolution je jen začátek. Naprostá většina našich studentů následně pokračuje na vysoké škole. Úspěšně. A to i ve specializovaných oborech jako je lékařství, architektura či právo.

Rozvíjíme osobnosti studentů

Každý člověk je jiný. Někdo je spíše technického zaměření, někdo zase humanitního. A my na Gymnázium Evolution to respektujeme. Ke každé osobnosti studenta přistupujeme individuálně.

Moderní technologie

K výuce používáme moderní technologie.  iPady pro každého studenta a další moderní výukové prvky jsou u nás standardem.

Pomáháme handicapovaným

Studenti s dyslexií, tělesným postižením či jiným znevýhodněním u nás mají dveře otevřené. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.