Opravné testy a dopisování  testů

Opravné testy / Dopsání testu

Je studentovou povinností se dopředu omluvit, pokud z vážných důvodů nemůže být na dopředu hlášeném testu. Jen v tomto případě má právo na jeho dopsání v termínu podle vzájemné dohody s vyučujícím (zpravidla v pondělí v 16:30)

Protože hodnocení z předmětu nespočívá jen v aritmetickém průměru dosažených známek z testů, student má právě jednu možnost opravy neúspěšného testu za pololetí. Pro první pololetí jsou stanoveny dva termíny:  12. 12. 2022 a 9. 1. 2023, vždy v 16:30 v učebně 2.A. Pro druhé pololetí jsou stanoveny dva termíny: 15. 5. 2023 a 29. 5. 2023, vždy v 16:30 v učebně 2.A.

Zápis na konkrétní termín je závazný. Pokud student nepřijde bez řádné omluvy, ztrácí možnost opravy testu. Zápis je možný nejpozději do 14:00 hodin v pátek před daným termínem.