Opravné testy a dopisování  testů

Opravné testy / Dopsání testu

Je studentovou povinností se dopředu omluvit, pokud z vážných důvodů nemůže být na předem hlášeném testu. Jen v tomto případě má právo na jeho dopsání v termínu podle vzájemné dohody s vyučujícím.

Protože hodnocení z předmětu nespočívá jen v aritmetickém průměru dosažených známek z testů, student má právě jednu možnost opravy neúspěšného testu za pololetí. Pro první pololetí je stanoven termín 4. 1. 2024 od 7:40 v učebně 3.A (zápis na tento termín zde). Pro druhé pololetí je stanoven termín 30. 5. 2024 od 7:40 v učebně 3.A (zápis na tento termín zde).

Zápis na konkrétní termín je závazný. Pokud student nepřijde bez řádné omluvy, ztrácí možnost opravy testu. Zápis je možný nejpozději v pondělí do 23:59 před daným termínem.