Opravné testy a dopisování testů

Základní pravidla pro opravu/dopsání testu:

  • student dopíše/opraví test do měsíce od termínu řádného testu
  • v jednom termínu lze psát pouze jeden test
  • opravné testy mohou být náročnější než testy řádné
  • do celkového hodnocení se započítává výsledek opravného testu
  • zápis na konkrétní termín je možný nejpozději do 14.00 hodin v pátek před daným termínem
  • počet míst je omezen – na jeden termín se může zapsat maximálně 20 studentů (proto je výhodné nenechávat zápis na poslední možný termín a na poslední chvíli)
  • zápis na konkrétní termín je závazný; pokud nepřijdete bez řádné omluvy (obdobné jako při absencích z řádné výuky), ztrácíte možnost využít další náhradní termín
  • testy se píší v pondělí v učebně 1.A od 16:30

Termín 1.11.2021

Termín 6.12.2021

Termín 10.1.2022

Termín 28.2.2022

Termín 28.3.2022

Termín 25.4.2022

Termín 30.5.2022