Více o studiu

Přestup

Chcete k nám přestoupit? Domluvte si schůzku přes kancelář školy a vše ostatní doladíme během osobního pohovoru. Pokud by bylo třeba doplnit učivo, domluvíme se na osobních konzultacích a látku vám pomůžeme dohnat. Dbáme na přátelské prostředí a dobré vztahy, začlenění do kolektivu tak není problém, nápomocní jsou i třídní učitelé.

Studenti se specifickými poruchami učení

Jsme tady pro všechny. Podporujeme studium nadaných a handicapovaných dětí. Studenti s dysfunkční poruchou učení jako dyslexie či dysgrafie mají na Gymnáziu Evolution dveře otevřené. Pro studenty s tělesným postižením máme bezbariérový přístup na Gymnáziu GEVO Jižní Město. Sociálně znevýhodněným i tělesně postiženým studentům nabízíme možnosti plného sociálního nebo sociálně prospěchového stipendia.

Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.