Historie

Zdálo by se, že v Gymnázium Evolution Sázavská je mladá instituce. Vždyť jako samostatná škola existuje teprve od roku 2006. Ale ve skutečnosti vzniklo čtyřleté studium jako obor při založení Gymnasia Jižní Město už v r. 1992 a jeho první absolventi už úspěšně ukončili vysoké školy. Takže máme na co navazovat a čím se i chlubit.

Základní koncepci vytvořilo v r. 1991 trio zakladatelů – dva mladí absolventi PedF UK J. Němeček a J. Volt s odbornou asistentkou téže fakulty dr. R. Preissovou. Cílem bylo vytvořit školu podle nejmodernějších parametrů, kam budou studenti nejen rádi chodit, ale hodně se i naučí. Trpělivě budovali a zlepšovali podmínky i pozici školy, až se zdálo, že jejich práce nese ovoce a je vlastně u konce – stabilizovaný sbor, skvělé inspekční zprávy, mezinárodní certifikace, úspěšní absolventi…když přišla nová výzva. Obyčejný inzerát v novinách, že městská část Prahy 2 chce v uvolněné kapacitě ZŠ umístit gymnázium a vyhlašuje konkurs. A tak se J. Němeček s dr. R. Preissovou pustili do nové práce.

Vize, názory a program podložený zkušenostmi zvítězil. Ještě zbývalo připravit příslušné prostory (stavební úpravy zajistil MÚ Prahy 2), rozjet přijímací řízení a stanovit, kdo z vyučujících se ujme nových povinností.

Prostory gymnázia v Sázavské zaujmou svým klidem a přívětivostí. Dostatek zázemí, na chodbách odpočinková zákoutí, jejichž estetické rozprostření maří studenti potřebou shlukovat se do diskuzních skupin. Je jim přáno – škola je pro ně.

Ve školním roce 2006/07 zahájila Sázavská své působení už jako samostatná škola zařazená od 1. 9. 2006 do rejstříku škol. V září 2013 otevřela škola první ročník osmiletého studia, které svým charakterem vychází z úspěšného programu čtyřletého studijního oboru. O rok později se Gymnázium Sázavská přeměnilo na Gymnázium Evolution Sázavská a následně jsme zažádali o udělení statutu školy s mezinárodní maturitou (International Baccalaureate).

Konec roku 2016 byl ve znamení dovršení několikaletého procesu formálního sjednocení zřizovatelů obou škol – Gymnázia Evolution Sázavská a Gymnázia Evolution Jižní Město.

Zřizovatelem se nově stala sloučená firma Gymnázium Evolution, s.r.o. (se zkráceným názvem GEVO), ovšem s totožnými společníky a jednateli jako měly oba původní zřizovatelské subjekty – R. Preissovou a J. Němečkem. Tato společnost má s platností od 1. 1. 2017 jmenovanou generální ředitelku – dr.  R. Preissovou. Novým ředitelem Gymnázia Evolution Sázavská (zkráceně GEVO Sázavská) byl jmenován Jan Teplý, dosavadní zástupce ředitelky.

Tím jsme mohli spojit původní program se současným, takže  GEVO se pyšní už 25 letou úspěšnou tradicí a plynule navazujeme na své předchozí úspěchy a dobrou práci, prostě nezačínáme od nuly.