Září 2023 na GEVO JM

První čtyři dny školního roku strávili naši noví studenti 1.ABC a IB1 se svými třídními učiteli na Seznamovacím kurzu GO! v Krkonoších, resp. Jizerských horách. Studenti ze tříd vyrazili společně na 3 dny na historickou exkurzi. Projeli, prošli a poznali kraj na pomezí Čech a Moravy v širší oblasti České Kanady.  Studenti 3.A si vyzkoušeli, jak voní práce na farmě na Šumavě  v pobytovém ekocentru Chaloupky.

Ve škole zatím proběhly speciální semináře k ročníkovým pracem pro 3.C a 5.AB, aby studenti mohli snadněji vymyslet, zpracovat a obhájit téma ročníkové práce, na které budou pracovat tento školní rok.

Po návratu z kurzu GO! byl pro naše nové studenty připraven čtyřdenní program workshopů, tzv. Orientační týden ve škole, během kterého poznávali, kdo je kdo, kde je co a jak co na GEVO funguje.

Pro studenty 7 tříd  (1.ABC, 2.AB a 3.AB) jsme připravili ve spolupráci s Replug me workshop Digitální wellbeing, aneb jak zvládat digitální svět kolem nás. Nabídli jsme též jeden workshop pro rodiče a jsme rádi, že se podle ohlasů také velmi vydařil.

Velkou radost nám udělala zpráva od našeho  absolventa, že se umístil na 10. místě v soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Dne 18.9.2023 obdržel na Pražském Hradě cenu v soutěži o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie, za svou ročníkovou práci, kterou psal pod vedením učitelů našeho gymnázia.