Vánoční přání ředitele GEVO

Milé kolegyně a milí kolegové, milé studentky a milí studenti, vážení rodiče, 

můj dnešní vánoční vzkaz a pozdrav pro vás, který jsem měl v mysli, musím s lítostí upravit, doplnit a věnovat svoje slova i čtvrtečnímu neštěstí na filozofické fakultě.

Nejprve vyjadřuji svoji soustrast všem pozůstalým a blízkým obětí a všem lidem bezprostředně zasaženým touto tragédií. Myslím na všechny zraněné a přeji jim brzké uzdravení. Soucítím také se svými kolegy, absolventy filozofické fakulty, jejichž alma mater zůstane poznamenána tímto otřesným činem. Jménem naší celé školy vyjádřím upřímnou soustrast kolegům a studentům filozofické fakulty v dopise adresovaným paní děkance FF UK a paní rektorce UK v Praze.

V pátek jsme se ve škole nesetkali, abychom to mohli prodiskutovat, probrat, uklidnit se a podpořit se. Jsme ale připraveni, pokud by se na nás někdo z řad studentů obrátil, uvědomujeme si, že naši studenti mají na fakultě své rodinné příslušníky a známé. 

Poradenská centra Nevypusť duši či Locika a jiné zveřejnily na svých stránkách pro tuto kritickou událost informace a materiály, které nám mohou pomoci.

Vedení naší školy se v lednu sejde a budeme diskutovat zabezpečení školy a prevenci. GEVO JM uskutečnilo již v říjnu cvičení “aktivní střelec ve škole”, přemýšlíme tedy i touto cestou.

Závěr adventu a přípravy na vánoční svátky jsou zasažené nesmyslným násilím. Vězte ale, že se i přes toto velké neštěstí, které postihlo konkrétní rodiny a zasáhlo celou společnost, můžeme z Vánoc radovat a prožít pěkné chvíle s rodinou a přáteli. 

Jsme zasaženi konkrétní událostí v Praze, mysleme však také na rodiny a lidi na Ukrajině, v Izraeli a v Gaze, ale i jinde na světě. Na rodiny, které trpí nesmyslným násilím po řadu let. 

Svátky dnešních dní jsou o tom, že si připomínáme vánoční příběh, kdy měl přijít někdo, kdo se svojí láskou snažil uzdravit nemocný svět plný špatností a neduh. Smíme tomu věřit a nemusíme. Poselství je ale zřejmé. Na takovéto skutky není odpovědí nenávist, vztek a křik, ale ona zmíněná, někdy zesměšňovaná a podceňovaná, láska.

Slova o radosti z Vánoc, kterou smíme mít a cítit, vztahuji i na náš školní vánoční koncert, který se odehrál ve čtvrtečních dopoledních hodinách. 

Bylo to krásné představení, které připravili naši studenti pod vedením Lenky Vašátkové a Karolíny Janečkové a nikdo a nic nemá právo jim a nám radost ze společného zážitku vzít. Přijměte prosím tento sestřih z koncertu jako malý dárek a posilu do dalších dní a nového roku.

Proto mi nyní a spíše právě nyní dovolte zcela na závěr, abych vám popřál krásné svátky, naplněné láskou a dobrotou.

Jan Teplý

V Praze, 22. prosince 2023