Úspěch Kryštofa Sedláčka na matematické olympiádě

Školní rok už se naplno rozeběhnul, my ale stále máme jeden čestný dluh. Už dubnu 2023 se uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády a náš student kvinty Kryštof Sedláček se v kategorii C umístil ziskem plného počtu bodů na sdíleném 1. - 2. místě.

Za sebou nechal dalších 65 studentů z hlavního města Prahy a zapsal se tak i do dějin GEVO Sázavská, protože podobný úspěch v matematické olympiádě před ním nikdo nezaznamenal. Diplom si Kryštof převzal na Matematicko-fyzikální fakultě UK, ale ještě se mu coby vítězi krajského kola dostalo v září čestného uznání a přijetí na Magistrátu hlavního města Prahy.  Podkování také patří paní prof. Andree Tinajové, která Kryštofa na soutěž přihlásila a pomáhala mu s přípravou. Kryštofe, blahopřejeme, a jak jinak - těšíme se na tvoje další úspěchy! 

https://www.matematickaolympiada.cz/mo-pro-ss/rocnik/72-rocnik