Studenti z partnerské školy v Hamburku na návštěvě v Praze

V první polovině října jsme na GEVO opět hostili výměnné studenty z naší partnerské školy v Hamburku. Hned první večer jsme si užili na neonovém minigolfu, v sobotu jsme zvládli pražské „must see“ spolu s nesčetnými turisty a v neděli se o program postaraly hostitelské rodiny. Počasí o víkendu bylo moc pěkné, a tak nám v pondělí ani tolik nevadil déšť, který dotvořil pochmurnou atmosféru při návštěvě Terezína. Od úterý se na nás zase usmívalo sluníčko i pan Man ze spolku Pragkontakt, který pro nás připravil jazykovou animaci a hru po městě tematicky zaměřenou na období od roku 1968 do roku 1989 a osobnost Václava Havla. Protože celý pobyt v Praze se soustředil na moderní historii od druhé světové války, vypravili jsme se také k německé ambasádě, jejíž obležení východoněmeckými uprchlíky a jejich vozy si mnozí z řad rodičů jistě ještě pamatují. Ve středu jsme se pak vydali do méně známého Atom muzea v Brdech, kde jsme si za vášnivého výkladu pana Vítovce prohlédli poslední zachovaný a veřejně přístupný sklad jaderných hlavic z dob studené války. Ve stejný den jsme se ještě podívali do pracovního tábora Vojna z padesátých let, kde političtí vězni těžili a zpracovávali uranovou rudu. Tato prohlídka byla o to zajímavější, že pradědeček jedné z našich studentek zde byl kdysi internován. Ve čtvrtek nás pak čekala ještě překvapivě živá beseda s pamětníkem doby od roku 1968 do roku 1989, kterou nám také zprostředkoval spolek Pragkontakt, a pak už jen loučení.

Celá výměna se velmi pěkně vydařila a na nádraží se to neobešlo bez slz. 

Chtěli bychom velmi poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti, který nám na ni přispěl významnou částkou. 

Kromě toho patří velký dík všem hostitelským rodinám za jejich pohostinnost a ochotu nechat si na týden narušit svůj soukromý program. 

Alena Michalová