Spolupráce GEVO a DPS Blatenská

Ve školním roce 2022/2023 probíhá v rámci projektu GEVOLON III (reg.č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002029) spolupráce Gymnázia Evolution s Domovem pro seniory Blatenská spočívající v realizaci společných komunitních aktivit, které napomáhají rozvíjet sociální sounáležitost, vzájemné porozumění v rámci mezigeneračního soužití a zájem o dění v lokalitě Jižního Města.

Naši studenti si pro seniory připravili (ve spolupráci s odborníky z DPS Blatenská) celou řadu aktivit na trénink a podporu rozvoje paměti. Umožnili také seniorům prostřednictvím připravených audiovizuálních prezentací alespoň částečně znovu prožít cestovatelské zážitky. Podařilo se nám společně uskutečnit několik příjemně strávených odpolední. Počítáme s tím, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií. Projekt je podpořen v rámci výzvy 54 z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.