Školení IT bezpečnosti

Pro učitele GEVO JM proběhlo školení IT bezpečnosti, které je koncipováno jako podpora pro bezpečné a odpovědné využívání technologií.  

Školení je uskutečněno při realizaci projektu Šablony pro GEVO 3 (reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004802) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem projektu je podpořit rozvoj školy v oblastech: personální podpory, osobnostně-sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.