Setkávání ohledně podpory studentů s odlišným mateřským jazykem

V rámci projektu GEVOLON III probíhala v prostorách školního kampusu JM odborně zaměřená tematická setkávání, jejichž cílem bylo představit a diskutovat podporu a možnosti podpory pro studenty s odlišným mateřským jazykem. Aktuálním tématem pak byla zejména podpora pro studenty, kteří přicházejí v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Účelem bylo vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, a to nejen v návaznosti na principy interkulturního, globálního a rozvojového vzdělávání. Součástí setkávání bylo i bližší představení aktivit, které probíhají právě v rámci projektu GEVOLON III (reg.č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002029).  

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií. Projekt je podpořen v rámci výzvy 54 z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.