Sdělení pro uchazeče a jejich rodiče o přijímacím řízení na školní rok 2024/25

Sdělení pro uchazeče a jejich rodiče o přijímacím řízení na školní rok 2024/25

Pozvánky na přijímací řízení byly rozeslány, tj. nahrány do DiPSy nebo poslány poštou nebo datovou schránkou. Upozorňujeme, že pořadí školy na přihlášce neurčuje místo a datum konání jednotné přijímací zkoušky. Někteří uchazeči tedy mohou konat státní zkoušku v 1. a 2. termínu na jiných školách a pouze školní zkoušku na naší škole.