Projekt Šablony pro GEVO 3

Projekt Šablony pro GEVO 3

Od ledna 2023 probíhá na Gymnáziu Evolution realizace projektu Šablony pro GEVO 3 (reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004802) v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem je podpořit rozvoj školy v následujících oblastech:

  • personální podpora
  • osobnostně-sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  • inovativní vzdělávání.

Realizace projektu je dvouletá, aktivity budou z projektu podporovány až do 31.12.2024.  

Projekt Šablony pro GEVO 3 je spolufinancován Evropskou unií.