Projekt „Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole"

V letošním školním roce jsme se jako jedna ze čtyř pražských středních škol zapojila do projektu „Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole“. Projekt umožňuje učitelům vyzkoušet si nové metody učení, studentům pak dává možnosti setkání se zajímavými osobnostmi a podobně. Část studentů se také přihlásila do projektu videotvorby, kde se pod vedením odborníků učí točit a zpracovávat reportážní videa z života školy.

Projekt NA CESTĚ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA STŘEDNÍ ŠKOLE

REG.Č.CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_07 9/0002092

je spolufinancován Evropskou unií.

Rozvoj demokratické kultury na středních školách v Praze zaváděním videotvorby žáků aj. moderních prvků do výuky, působením průvodce demokratickou kulturou na školách pro udržitelný rozvoj, podporou diversity managementu ve školách pro sociální soudržnost.