projekt GEVO IB Film 2

Díky podpoře z programu Národní plán obnovy (výzvy č. 0313/2023 - Podpora projektů kreativního
učení vyhlášené Ministerstvem kultury) se budeme v průběhu školního roku 2023/2024 pravidelně
opět setkávat s profesionály z filmové branže. 
Od profesionálů z praxe budeme čerpat cenné informace a získávat další zpětnou vazbu. Napomohou
nám při přípravě i vlastní realizaci krátkých studentských filmu. Zapojení odborníků pomáhá
orientovat se v dané problematice daleko nad rámec teoretické výuky.
Profesionálům pak tato spolupráce dává možnost nadchnout a formovat novou generaci. Zároveň je
to příležitost rozšířit si svoji praxi, získat nové zkušenosti a také velmi důležitou zpětnou vazbu, jiný
úhel pohledu. Mohou se přiblížit mladé generaci, tomu, o čem přemýšlí a co dělá.
Spolupráce s profesionály z filmového světa by pro studenty a učitele měla být každopádně osvěžující
a hlavně motivující. Přirozeně podpoří jejich snahu o co nejprofesionálnější vlastní uměleckou tvorbu.

Informace o projektu:
Projekt GEVO IB Film 2 (reg. č.: 0313000074) je realizován na Gymnáziu Evolution v průběhu školního
roku 2023/2024. Projekt si klade za cíl propojit profesionály z kulturního a kreativního sektoru,
učitele a studenty. Do projektu bude zapojeno 14 profesionálů z filmové branže (režie, kamera, střih,
zvuk, scénáristka a další). Projektové aktivity budou realizovány kontinuálně od 1.9.2023 do
30.6.2024.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.