projekt GEVO IB Film

Střihnout si lekci s opravdovým střihačem? Režírovat režiséra? Oslnit osvětlovače nebo kreativně bouřit se scénáristou známých filmů? To vše se odehrává na GEVO v předmětu Film mezinárodního IB programu. Díky podpoře z programu Národní plán obnovy (výzvy č. 3/2022 - Podpora projektů kreativního učení vyhlášené Ministerstvem kultury) se budeme v průběhu školního roku 2022/2023 pravidelně setkávat s profesionály z filmové branže. 

Od profesionálů z praxe budeme čerpat cenné informace a získávat další zpětnou vazbu. Napomohou nám při přípravě i vlastní realizaci krátkých studentských filmu. Zapojení odborníků pomáhá orientovat se v dané problematice daleko nad rámec teoretické výuky.

Profesionálům pak tato spolupráce dává možnost nadchnout a formovat novou generaci. Zároveň je to příležitost rozšířit si svoji praxi, získat nové zkušenosti a také velmi důležitou zpětnou vazbu, jiný úhel pohledu. Mohou se přiblížit mladé generaci, tomu, o čem přemýšlí a co dělá.

Spolupráce s profesionály z filmového světa by pro studenty a učitele měla být každopádně osvěžující a hlavně motivující. Přirozeně podpoří jejich snahu o co nejprofesionálnější vlastní uměleckou tvorbu.

Informace o projektu:

Projekt GEVO IB Film (reg. č.: 0213000069) je realizován na Gymnáziu Evolution v průběhu školního roku 2022/2023. Projekt si klade za cíl propojit profesionály z kulturního a kreativního sektoru, učitele a studenty. Do projektu bude zapojeno 13 profesionálů z filmové branže (režie, kamera, střih, zvuk, scénáristka a další). Projektové aktivity budou realizovány kontinuálně od 5.9.2022 do 30.6.2023.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.