Příběhy bezpráví 2022

Příběhy bezpráví 2022

Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům tuto dobu nesvobody přibližuje. Nabízíme tak mladým lidem možnost setkat se s pamětníky totalitního bezpráví. Naše gymnázium se účastnilo/účastní všech ročníků a na školu přišla už pěkná řada významných osobností naší historie.

Pozorného čtenáře tohoto webu asi nepřekvapí, že výuku historie u nás na škole pojímáme ne jako souhrn faktů, jmen a letopočtů, ale jako příběh, který žili naši předci a vlastně my jako jejich potomci stále žijeme. A máme-li možnost výuku obohatit životní zkušeností konkrétních lidí, jejich autentickou pamětí, pak neváháme. Beseda s pamětníkem je totiž nejen o vnímání konkrétní události, ale i o dojmech a pocitech, které nejsou jinak zprostředkovatelné. Letos jsme získali na besedu pana Jana Litomiského, který vyprávěl svůj příběh od dětství přes vnímání událostí roku 1968, podpis Charty 77 (byl i jedním z jejích mluvčích) či angažmá ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Aktivní byl i po listopadu 1989 – jeho politická kariéra vedla od komunální politiky po celostátní (byl poslancem i vládním zmocněncem pro lidská práva