Prezentace našich studentů na Projektovém fóru 2024

Studentké fórum na Gymnáziu Na Zatlance 2024

V pondělí 25. března 2024 se několik našich studentů zúčastnilo Studenského projektového fóra na gymnáziu Na Zatlance. Nesoutěžní přehlídku studentských projektů pořádá Gymnázium Na Zatlance od roku 2010.  V letošním roce se z naší školy přihlásily dva studentské týmy do humanitní sekce fóra. Před širším publikem a odbornou porotou představili své projekty, který zpracovávali pod vedením našich učitelů jako ročníkovou práci nebo jako projekt vedený z vlastní iniciativy.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy našim studentům Filipovi a Emě, zde jsou jejich postřehy:

"Již podruhé jsem se zúčastnila Studentského projektového fóra na Zatlance. Tentokrát s mým projektem, který na Gevu od listopadu 2023 s paní profesorkou Glavanakovovou pořádáme. Projekt nese název Otevřený prostor a týká se otevírání témat nejen mentálního zdraví mezi studenty. Studentské fórum vnímám jako super příležitost zreflektovat si váš projekt, zamyslet se nad ním opravdu do hloubky a samozřejmě překonat trému přednášet cizím lidem. Jsem ráda, že Zatlanka něco takového pořádá a že studenti GEVO mají možnost se zapojit. "

"25. 3. 2024 jsem se zúčastnil Studentského projektového fóra Zatlanka. Spolu s mojí spolužačkou jsem tam prezentoval projekt Otevřený Prostor, studentskou iniciativu zaměřenou na duševní zdraví. Po představení projektu jsme od odborné poroty obdrželi zpětnou vazbu jak na projekt samotný, tak na prezentaci a naše prezentační dovednosti. Neméně důležitou součástí celé akce byla i možnost zhlédnout prezentace jiných studentů a něčemu se přiučit. Mnohé ze studentských projektů byly velice i poučné, ale i inspirující a motivující." 

"Celou akci bych shrnul jako velmi přínosnou. Zpětná vazba, kterou jsem obdržel byla konstruktivní a myslím, že i užitečná pro můj budoucí rozvoj. Některé studentské projekty mě zaujaly a nějaké jejich aspekty hodlám implementovat ať již do svého života, či do svého okolí."