Ohlédnutí za dvěma veskrze knižními Kavárnami GEVO Plus

Právě skončený měsíc knihy jsme opustili duchovně posíleni setkáními s velmi zajímavými hosty. Už v únoru jsme měli možnost v Kavárně GEVO Plus přivítat spisovatele a ředitele nakladatelství Academia pana Jiřího Padevěta, hosty březnové kavárny byla paní nakladatelka Hana Gelnarová a redaktor, překladatel pan Richard Klíčník z nakladatelství Argo.

V pokaždé zaplněné "kavárně" naši hosté hovořili a diskutovali s posluchači, mezi které si našli cestu i naši studenti a rodiče. A byly to pokaždé nesmírně zajímavé večery. Poprvé jsme se věnovali moderní historii, fenoménu kolaborace, prolínání malých a velkých dějin a totalitnímu sevření našich zemí ve 20. století. Podruhé jsme se pro změnu zaměřili na budoucnost knih, jejich psaní, vydávání a distribuci.  V povídání i dotazech se řešily ale i otázky spjaté s užíváním "umělé inteligence" či fenoménu komiksové tvorby. Děkujeme všem, kteří k nám našli cestu, zvláště pak studentům, kteří svou přítomností ukázali, že historická zkušenost i "svět knih" jsou stále atraktivní a zajímavá témata. A to je dobrá zpráva. Naši hosté si vysloužili potlesk, ale jak se na solidní kavárnu také patří i sladkou odměnu. 

A my se budeme těšit na další setkání,  které avizujeme už brzy!  :)