Květen 2023 na GEVO JM

Měsíc květen na GEVO Jižní Město je každým rokem plný učení, zkoušení a vzdělávacích akcí. 

Pro nejstarší studenty je to čas intenzivního studia a velkých závěrečných zkoušek. Studenti IB se výsledky svého snažení dozvědí začátkem července. Maturanti se výsledky dozvěděli hned v den své zkoušky dospělosti. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení je čeká 5.6. na Novoměstské radnici.  

Mladší studenti 2.C a 4.AB úspěšně zvládli složit Malou maturitu ze několika předmětů, které si sami zvolili. Učitelské komise zkoušeli studenty podobně jako u závěrečné maturity a poskytli jim ihned zpětnou vazbu a impulz do posledních dvou let studia.

Pro ostatní třídní kolektivy je květen časem vzdělávacích akcí. 1.C vyrazila na třídenní ekokurz na farmu Naděje nedaleko Čáslavi, kde pomáhali s denním provozem kolem hospodářských zvířat zachráněných z nevyhovujících podmínek a 2.AB na přírodovědný kurz do jižních Čech. Během tří dnů prozkoumali zajímavé lokality na Třeboňsku a Českokrumlovsku. Studenti porovnávali působení člověka na krajinu a vyhodnocovali změny, kterými lokality prochází.

Díky naším aktivním učitelům španělského jazyka se podařilo domluvit výměnný pobyt se střední školou v Madridu a studenti - španělštináři měli možnost celý týden okusit život ve Španělsku a používat známá slova a věty a naučit se nová při navazování nových kontaktů v Madridu.

Pro 1.AB připravili učitelé anglického jazyka zájezd do Anglie, během kterého mohli navštívit turisticky známá i méně známá místa v Londýně a Cambridge. A hlavně si studenti zkusili používat angličtinu v denním životě, neboť přespávali v londýnských rodinách.