Co vše proběhlo v listopadu 2022/23

Co vše proběhlo v listopadu 2022/23

 

Největší celoškolní akcí byl v tomto měsíci Noc Cup - večerní orientační běh Milíčovským lesem za svitu Měsíce a čelovek. Osmnáctého ročníku se zúčastnilo rekordních 62 dvojic, běželi i studenti z gymnázia GEVO Sázavská. Letos jsme ke sportu přidali i kulturu - mexický Svátek mrtvých. Zahrada školy byla plná světýlek a zajímavých tradic po vzoru mexické Dia De Los Muertos. 

Zajímavé akce uskutečněné v listopadu: tradiční Příběhy bezpráví v  5.A a 5.B. Akci připravuje již mnoho let Martin Formánek a i letos se velmi vydařila. Nejprve studenti shlédli dokument a následně s pamětníkem a signatářem Charty 77 Jan Litomiským dlouze debatovali o vývoji Československa v posledních 50 letech. Třídy 2.C, 4.A a 4.B byly na besedě s Karolínou Zoe Meixnerovou v literární kavárně a IB1 navštívilo Národní technickou knihovnu. A díky příznivému počasí proběhly některé hodiny Arts na zahradě školy. Třídy 3.A a 3.B dobyly město Tábor a nabyly nové historické znalosti.

V průběhu listopadu studenti a učitelé připravovali prosincové projekty. Máme radost, že se několik studentských nápadů podařilo dotáhnout k realizaci. Čtyři projekty povedou sami studenti za supervize učitele. Samotný týden poběží opět na začátku prosince. 

Zúčastnili jsme se veletrhu středních škol Schola Pragensis, kde byl o náš stánek velký zájem. Mnoho návštěvníků veletrhu chválilo naše studenty, kteří se podíleli na prezentaci školy. Naše společné úsilí vyústilo při nedělním dni otevřených dveří, kdy přišlo přes 90 rodičů a jejich dětí.