Cena v soutěži o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

S potěšením oznamujeme, že absolvent našeho gymnázia se umístil na 10.místě v soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Dne 18.9.2023 obdržel na Pražském Hradě cena v soutěži o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie. Ročníkové práce se učí psát a sepíší pod vedením učitelů všichni studenti GEVO Jižní Město, a to v českém nebo anglickém jazyce během předmaturitního ročníku.