15. a 16.1.2024 proběhla kontrola našeho IB programu

V pondělí a úterý 15. a 16. ledna 2024 proběhla kontrola našeho IB programu. Dva hodnotitelé se seznámili nejenom s IBDP programem, ale živě se zajímali o chod celé školy. Na výslednou písemnou zprávu budeme čekat 7 až 8 týdnů, ale v úterý odpoledne jsme byli ústně seznámeni se závěry a prošli jsme velmi dobře.

Hostům z IBO se líbila celková atmosféra školy, prostředí, vztah mezi studenty, učiteli, rodiči. Jsme moc rádi za tato milá slova. Veliké poděkování patří koordinátorovi programu Tomášovi Vávrovi a Gopalovi Menonovi za centrální přípravu. Ve velké míře se však na ní podíleli všichni učitelé zapojeni do IB. Úplně na konci se zapojili i studenti a rodiče.

Moc děkujeme a vzhůru do dalšího vzdělávání.