Každý student si ve spolupráci se školou a s rodiči vybere do IB DP šest IB předmětů, které bude studovat. Kromě těchto předmětů musí navíc plnit povinně the CORE a několik dalších ne-IB předmětů. Tři z IB předmětů si vybírá na standardní úrovni (SL) a tři na vyšší úrovni (HL) podle kritérií daných pravidly IB. Z každé skupiny s výjimkou skupiny 6 musí zvolit jeden předmět. K těmto pěti předmětům si potom vybere buď předmět ze skupiny 6, nebo ještě jeden předmět ze skupin 3 nebo 4.


Skupiny IB předmětů

Skupina 1

 • Czech A: Literature  SL, HL
 • English A: Literature SL, HL (jiný mateřský jazyk): Literature (samostudium s pomocí učitele)  SL

Skupina 2

 • English B SL, HL

Skupina 3

 • History SL, HL
 • Business management SL, HL

Skupina 4

 • Biology SL, HL
 • Chemistry SL, HL
 • Physics SL, HL

Skupina 5

 • Mathematics: applications and interpretation SL
 • Mathematics: analysis and approaches HL

Skupina 6

 • Visual arts
 • Film

Online předměty

Student si může dokonce vybrat jeden nebo dva předměty, které GEVO nenabízí. V takovém případě výuka probíhá přes výukovou agenturu online za supervize naší školy. Nabídka online předmětů je k dohledání na stránkách IBO


Částečný IB program

Student má volbu pokračovat v celém českém programu a z IB si vybrat jen jeden předmět, který studuje jako volitelný předmět (course student). Vybrat si může jakýkoliv IB předmět nebo komponentu the CORE.