Studium

Gymnázium Evolution, s.r.o. poskytuje středoškolské vzdělávání ve dvou školách:
Gymnáziu Evolution Sázavská
a Gymnáziu Evolution Jižní Město.

8leté

Do primy osmiletého studia přijímáme žáky po dokončení 5. třídy základní školy nebo při přestupu z jiného osmiletého gymnázia.

6leté

Do prvního ročníku šestiletého studia přijímáme žáky po dokončení 7. třídy základní školy nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií.

4leté

Ke čtyřletému studiu přijímáme žáky po dokončení základní školy nebo příslušných ročníků víceletých gymnázií.

přestup

Přestup

Studujete jinde a rádi byste pokračovali na Gymnáziu Evolution?
Není to problém. Jediné, co proto musíte udělat, je domluvit si schůzku v kanceláři školy, zastavit se za námi a říct nám něco o sobě.
Pokud by byly nějaké komplikace s učivem, domluvíme si osobní konzultace, na základě kterých znalosti doplníme. Přijetí do zaběhnutého kolektivu třídy je pak už bezproblémové. Velmi dobře na to dbají třídní učitelé.

Studenti se specifickými poruchami učení

Jsme tady pro všechny. Podporujeme studium nadaných a handicapovaných dětí.
Ať se jedná o studenty s dysfunkční poruchou učení jako dyslexie či dysgrafie, tělesným postižením, na Gymnáziu Evolution mají dveře otevřené. Sociálně znevýhodněným i tělesně postiženým studentům nabízíme možnosti plného sociálního nebo sociálně prospěchového stipendia.
Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.

den otevřených dveří

Přijďte na den otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás funguje. Navštivte některý ze dnů otevřených dveří.

Více o dnech otevřených dveří

Staňte se osobností i vy

Udělejte správné životní rozhodnutí a studujte na Gymnáziu Evolution