Milí studenti tercií, kvart, kvinty a 3. A,
od pondělí 7. 5. od 18,00 hodin se můžete zapsat na akce výjezdového týdne. Přihlašování probíhá přes SIS až do čtvrtka 10. 5. do 8,00 hod. Upozorňujeme, že odhlášení z akce po tomto termínu může mít za důsledek povinnost uhradit stornopoplatky.