Hlavou se mi honí dozvuky videokonferencí z porad obou pedagogických sborů, které se scházejí pravidelně i podle potřeby, a porad zřizovatelů s řediteli, které máme nejméně jednou týdně, abychom koordinovali jak zadávání úkolů, tak výuku on-line.

Pro vylepšení této výuky dnes zřizovatelé na obou školách vytvářejí speciální učebnu, kde učitel se může cítit jako při své bežné hodině, k dispozici budou 3 kamery, jedna na tabuli, druhá na počítač učitele, třetí podle potřeby učitele na doplňující pomůcky a proti tabuli bude velká obrazovka, kde uvidí žáky a oni na svých počítačích nebo iPadech i jeho. Buď na iPadu nebo na přídavném zařízení bude tak kantor propojovat, co potřebuje dětem ukázat, mohou spolu diskutovat, rozhodně je to lepší, než anonymně zadávat úkoly, i než jednoduché propojení on-line.

 

Zřizovatelé také zajistili pro všechny pedagogy nano textilii, aby vylepšili tímto filtrem své roušky a byli pořádně chráněni při cestě do učebny. Velmi mne potěšilo nadšení pedagogů i přijetí určitého kopírování rozvrhu tak, aby děti byly zaměstnané od 8,30 do 14 hod. u počítače, rodičům se uvolní na tu dobu ruce a děti nudou mít odpoledne volno ( to v osmiletém studiu), třídní je na začátku každého týdne povzbudí on- line rozhovorem, nebo třídnickou hodinou, aby si mohli popovídat; JM má blokovou výuku do Velikonoc, kterou oživí on- line vstupy. Samozřejmě ti starší už mají více samostudia, na které jsou zvyklí. Potěšily mne i ohlasy rodičů, vesměs pozitivní, na negativní se podívají třídní spolu s ředitelem. První odladění a analýza výuky tedy proběhly, uvidíme, co přinese další týden. A byla jsem nadšená nápadem studentů třídy pana učitele Černého, že připraví vysílání pro učitele, aby je potěšili a přidávají se další třídy. No není to nádhera?
A doufám se připojí i k výzvě pana Svěráka o společném zazpívání si!
Jsem na naše pedagogy i stu
denty náležitě hrdá . A to mají vesměs sami doma malé děti. Už plánujeme velkou zahradní slavnost,až to všechno skončí- učitelé, děti i rodiče. Střelecký ostrov by mohl stačit😀.