Uplynulé století české nezávislosti si studenti Gymnázia Evolution připomenou po masarykovsku: vlastní prací. Studenti všech tříd (s výjimkou maturantů) už odevzdaly nebo právě dokončují zadané panely, které přiblíží různé události a témata od roku 1914 až do složitých poválečných let.

Z jednotlivých panelů vznikne v prostorách školy už brzy rozsáhlá výstava, kterou budeme slavnostně otevírat 26. října. Rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni nejen na výstavu, ale v ten samý den i do parku Folimanka (cíp směrem k Albertovu), kde budeme společně cca ve  13,15 sázet lípu Gymnázia Evolution Sázavská.