Naše čtvrté téma online výtvarné výchovy primy a sekundy na téma voda chci uvést slovy básníka Jana Skácela:…“voda je krásná, voda má, voda má rozpuštěné vlasy, chraňte tu vodu, nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd…“

V tomto školním roce končí náš fotografický cyklus pro online výtvarnou výchovu. Prima a sekunda vybrali různé podoby vody, kapky rosy i deště, vodu na květinách, nápis na zamlženém skle, led ve sklenici, říčky, vodopády i rybníky, které už nám připomínají chuť prázdnin. Dívejte se s námi.
Děkuji studentům za jejich práci, za fotografie čisté, průzračné, něžné i dravé vody.
Naděžda Smolková