Vánoční koncert Gymnázia Evolution byl opět nezapomenutelným zážitkem. Poděkování náleží všem, kteří jsou pod ním autorsky a organizačně podepsáni: 

profesorkám Lence Vašátkové, Karolíně Janečkové, Janě Forst a samozřejmě všem sboristům GEVO a Střední  škola Výmolova  pro sluchově postižené . Byli jste skvělí!!

Pokud si ho chcete také připomenout, na následujících odkazech naleznete: