V souladu s vyhláškou č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy školní seznam literárních děl.

Ze školního seznamu literárních děl si na základě kritérií stanovených v katalogu požadavků musí každý maturant do
31. března 2018 vybrat 20 literárních děl, která jsou zároveň seznamem jeho maturitních zadání.

seznam_knih_ maturita_2018_s prekladateli