Je tomu již něco dní, co notně prořídly naše gymnasiální frontové linie… Lid studentský jest rozptýlen a dobře zamaskován na nových pal postech na hony leckdy vzdálených místům dřívějších každodenních bojů.

Leč sázavská kulometná rota ani v této tvrdé zkoušce vytrvalosti neskládá ruce do klína!

Jsa vybavena modernějšími taktikami  a radami válečných stratégů již brzy znovu vyrazí v ústrety dalším bojům! A pak  nebude bráti byť jediného zajatce!!

Zde předkládáme ctěnému čtenářstvu jako důkaz tyto tajně pořízené negativy ze sezení válečného štábu naší roty. Nyní již je vše jasné: vítězný ryk profesorské pěchoty včele se svým atamanem se již jistě brzy naplno rozezní a pak – běda poraženým !!!