Mezinárodní maturita je opravdu zkouška hodna svého názvu.  Na mnoha univerzitách na celém světě přímo nahrazuje přijímací zkoušky podle dosaženého skóru nebo se k výsledku u IB maturity přihlíží.

Aktuální seznam univerzit zveřejňuje IB Organisation na svých webových stránkách, my vám přinášíme zkrácený seznam, ve kterém jsou především univerzity ze západní Evropy, severní Ameriky a zemí Commonwealthu.

Kompletní seznam najdete v souboru University Policy Index na stránkách IBO.

university-policy-index-2018-1-en-zkrácený