Vážení rodiče,
upřesňujeme informace o konání přijímacích zkoušek na základě vyjádření ministra školství Plagy, který dnes (v pondělí 23. 3.) vystoupil na brífinku s informacemi mimo jiné i k přijímacím zkouškám (v čase 4:20), a následně byl i hostem Interview ČT24 (v čase  19:00-21:00).

Zásadní sdělení je, že jednotná přijímací zkouška se konat bude, a to v termínu 14 dní poté, kdy se děti vrátí do škol a obnoví se prezenční výuka.  Tento návrat ministerstvo předpokládá nejdříve v polovině nebo druhé polovině května, přijímací zkouška by se tedy v návaznosti na to konala nejdříve na přelomu května a června, resp. na začátku června. Současně nedochází ke změně hodnocení a podoby přijímacích zkoušek, budou mít stejný obsah a formu.
Ministerstvo školství také upřesnilo organizaci přijímacích zkoušek – budou se konat pouze v jednom termínu plus v jednom termínu náhradním. Děti tedy budou přijímací zkoušky skládat  pouze jednou, výsledek ze zkoušky bude platit pro obě školy, na které se dítě hlásí.
Zatím nebylo upřesněno, na které z přihlášených škol budou děti zkoušku skládat, lze však předpokládat, že to bude na té škole, kterou rodiče uvedli v přihlášce na prvním místě.

Nový termín školní části přijímací zkoušky stanovím v souladu s novým harmonogramem státní zkoušky.

 Z toho důvodu prosím nečekejte pozvánku ke zkouškám v ohlášeném termínu (standardní doručení bývá na konci března). Budeme je rozesílat později – jak je popsáno výše – 14 dní před skutečným termínem přijímacích zkoušek.
Aktuální informace jsou k dispozici také na stránkách MŠMT.
Jan Teplý, ředitel