Programem společného čtvrtečního odpoledne jsme umocnili zážitek z filmu Anthropoid. Vydali jsme se totiž do Národního památníku heydrichiády a do Chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde si mohli všichni zblízka prohlédnout místo posledního boje československých hrdinů. Památku všech obětí heydrichiády jsme uctili malou květinou.

Abychom si ještě více prohloubili historické znalosti, vydali jsme se v pátek do Lidic, kde jsme zhlédli aktuální výstavu výtvarných prací dětí z celého světa. Tématem letošní lidické výtvarné soutěže byla chemie. Setkali jsme se se studentem z Německa, který bude v Lidicích rok pracovat a učí se česky.

Sobotní loučení bylo dojemné. Doufejme, že během výměny byla navázána mnohá přátelství, která přetrvají. To je totiž to, oč tu běží.

Velmi mě však potěšilo, když jsem z mnohých úst slyšela, že se již plánují další vzájemné návštěvy studentů, tentokrát ale už ne organizované školou, nýbrž soukromé. Troufám si tvrdit, že během výměny mohli studenti nejen procvičit cizí jazyky, ale vznikla i nová přátelství, a to je přesně důvod, pro který škola takové akce pořádá.

Výměna proběhla bez větších zádrhelů a naši hosté odjížděli velmi spokojení. Lví podíl na tom má pohostinnost a péče českých rodin, a proto bych chtěla opravdu moc poděkovat všem, že se tak vzorně starali o výměnné studenty.

Alena Michalová