Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, atp.), tělesné postižení nebo sociální znevýhodnění. Sociálně znevýhodnění i tělesně postižení studenti pobírají plné sociální nebo sociálně prospěchové stipendium. Z tělesně postižených se jedná jen o postižení umožňující alespoň částečnou mobilitu, ve škole není výtah.

Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální hodiny (DYS-klub), aby se naučili svůj handicap překonávat, a je zohledněn i v ostatních předmětech. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce, škola se zapojila do mezinárodního projektu o dyslexii a pověřená vyučující se nejen zúčastnila mezinárodního školení pro celý projekt, ale vedla certifikované semináře pro učitele základních a středních škol.

Pro další informace kontaktujte Mgr. Kláru Spáčilovou.